Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

JAARVERSLAG

Onze Lieve Vrouwe Schuts

Elshout

2008 – 2009

Schutsheer, Gildeheer, Beschermheer, Hoogwaardigheidsbekleders,

Gildebroeders en Gildevrienden.

Hier volgt het jaarverslag van het gildejaar 2008 - 2009

12 april 2008              Feestavond tbv nieuw schietterrein

Met het oog op de komende kosten die we gaan krijgen om een nieuw schutsgebouw uit de grond te op te trekken heeft de gevormde PR-Commissie diverse avonden ingelast om de kas te “spekken”. De eerste avond werd gehouden in ’t Rad. De band “Happy Hour” trad er op en er was een speciaal optreden van “One-Two-Trio”. De avond was een groot succes. Veel gildebroeders en zusters waren aanwezig om een handje uit de mouwen te steken. Voor of achter de bar. Met een omzet van een slordige € 10.000,- konden we terugkijken op een geslaagde avond. Het “spekken” van de kas was dus gelukt.

19 april 2008              Bezoek Vrijetijdsclub uit Drunen

Op 19 april dit jaar bestond de Vrije Tijd Club uit Drunen 40 jaar. Dit is een vereniging die zich al 40 inzet voor mindervalide mensen. Dit werd uiteraard gevierd.

We schenken ieder jaar een leuke bijdrage uit de opbrengst van de kaartavonden die onze schuts organiseert samen met het Hubertus Gilde uit Drunen. We zijn met een kleine afvaardiging naar de happening geweest. men was zeer vereerd met onze aanwezigheid.

25 april 2008              Onderscheiding gildebroeder Louis Muskens

Enkele mensen wisten het al veel langer. Maar voor Louis was het toch een aangename verrassing om zo ‘s morgens vroeg ontvangen te worden door enkele gildebroeders, met tromgeroffel. Hij ontving een Koninklijke onderscheiding van de burgemeester voor zijn jarenlange inzet voor de Schuts en atletiekvereniging DAK.

Louis namens alle leden van harte.

27 april 2008              Matinee middag bij café “In den gekroonden hoed”

Kermis zondag is er door de PR-commissie een opzet gemaakt voor een matinee-middag.

Er was muziek van de band “Murphy’s Law” en een deel van de omzet zou voor het gilde zijn. De kroeg was goed gevuld en er hing een gezellige sfeer. En belangrijkste van alles, we hielden er een leuke cent aan over voor ons nieuwe schutshuis.

29 april 2008              Koningschieten OLV-schuts

Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen. Kans om koning te worden van de Onze lieve Vrouwe Schuts. Na de heilige mis bood de oude koning Gerard v Sluisveld zijn geschonken koningsschild aan aan het gilde. Het weer was lekker, dus na het officiële deel met z’n allen naar d’n schietboom. Het zou wel eens het laatste jaar zijn dat we aan de Heusdenseweg zouden koningsschieten. Zeker nu de plannen voor het nieuwe schutshuis zo goed als concreet waren. Sommige zijn nog nooit koning geweest, maar de kansen keren. Zeker nu niet iedereen meer om het koningsschap schiet. Slechts 25 gildebroeders durfden het aan om onder de boom plaats te nemen om de vogel naar beneden te halen. Eigenlijk een beetje jammer dat er maar 25 broeders schieten. En het gaat sneller. Na slechts 114 schoten loste Mari Klerks het 115e verlossende schot. Jeugdkoning werd Michael v Delft. Na een mooie ronde door d’n Elshout werd er traditioneel een dronk uitgebracht voor de nieuwe koning en zijn koningin. Hiep Hiep Hoera!! En we feesten nog lang en met veel plezier.

4 mei 2008                 Koningskroning / Burgerkoning schieten / Dodenherdenking

Een drukke dag voor de boeg voor de schuts. Maar liefst 3 evenementen op de agenda van vandaag. Koningskroning, Burgerkoningschieten en ’s avonds de dodenherdenking. De hele dag dus strak in het pak. Tijdens de Heilige mis, en na het afleggen van de eed van trouw werd Mari Klerks voor het eerst in zijn schutscarrière gekroond tot koning van de Onze Lieve Vrouwe Schuts.  Na de mis werd er gezellig in de schutskamer genoten van een bakje koffie met wat lekkers.

‘s - Middags stond het burgerkoningsschieten op het programma. Er was een goede opkomst, zodat er fel gestreden werd om deze titel. “Burgerkoningin” werd Monique Smit, voor de jeugd werd deze titel veroverd door Tristan Blankers

De dodenherdenking werd door de gildebroeders goed bezocht. Muzikaal werd de herdenking opgeluisterd door de fanfare Eendracht maakt macht. De Loco-burgemeester hield een korte rede gegeven waarna de kranslegging volgde en een ogenblik stilte in nagedachtenis van de overledenen.

25 mei 2008               Heilige mis St-Jan Den Bosch

Ook dit jaar zijn we weer naar de Sint-Jan geweest voor het opluisteren van de heilige mis. En zoals ieder jaar zijn er ook enkele gildenbroeders en zusters die te voet vertrokken naar de Brabantse hoofdstad. We hadden zoals altijd veel gewaardeerd publiek. We hebben samen met het O.L.V gilde uit Zeelst de mis opgeluisterd. We hebben zelf deelgenomen aan een miniprocessie rondom de kerk, geheel in het teken van de zoete lieve moeder van Den Bosch.

Na de mis hebben we gezellig met zijn allen, zoals het hoort, de gekregen consumptiebonnen direct soldaat gemaakt in het, naast de kerk gelegen, kroegje. 

31 mei 2008               Onze dag

De afsluiting van de meimaandvieringen in Elshout. De processie naar de kapel en daar een openluchtmis. Dat dit een goede formule is blijkt weer uit de grote opkomst van pelgrims naar ons mooie Elshout. Ook lijkt de processie, gezien de gemiddelde leeftijd, elk jaar harder te lopen. Maar dat zal zijn omdat iedereen het beste plekje wil hebben op een van de banken aan de genadekapel. De heilige mis werd voorgegaan door de oud Bisschop Simones. Diverse diaken en pastores van de omliggende parochies waren ook aanwezig. Kortom een mooie mis aan de wonderschone kapel van de wonderbare moeder van Elshout. Ook het weer was goed te noemen, de ijzige koude wind van het jaar ervoor had gelukkig verstek laten gaan. Na de viering werd er nog lekker nagebabbeld in ’t Rad. De meimaandcommissie bedankt de schuts voor de hulp en inzet tijdens deze openluchtmis.

8 juni 2008                 Kringdag Maasland te Drunen

Een kringdag dicht bij huis, dat zouden we elk jaar wel willen. Al is het maar dat je er te voet of met de fiets naar toe kunt. Het Sint Hubertus gilde uit Drunen organiseerde dit jaar de kringdag van kring “Maasland”. We verzamelden in het centrum van Drunen waarvandaan de optocht vertrok. We eindigde op het feestterrein aan het eind van de Torenstraat. Het was stralend weer die dag. Zelf zo stralend dat menig gildebroeder vrij snel na de opmars in te tent te vinden was om zichzelf te koelen met het bekende gerstenat. Het mooie weer resulteerde in een grote opkomst van toeschouwers. Ook op het gildeterrein zelf was er een goede stemming.

Koning Mari had zelfs, door afwezigheid van z’n koningin, zijn dochter ingezet als vervangster. Waarschijnlijk hierdoor ontvingen we de 1e prijs in de optocht voor “mooiste gilde”.  Echter was dit maar voor enkele weken. Een oplettend bestuurslid van het gilde uit Maren-kessel merkte een telfout op de jurybriefjes waardoor we de 1e prijs net niet konden vast houden. (deze prijs is tot op heden nog niet gecorrigeerd door een van de organisatoren, dus technisch gezien zijn we nog steeds 1e).  Wel hebben we nog de prijs voor mooiste gildetrom ontvangen. Na een leuke middag zijn veel gildebroeders te voet huiswaarts gegaan, sommige die op de fiets waren vonden de weg naar d’n Elshout wel hééél erg lang en zijn onderweg even gaan liggen om te rusten.

24 aug. 2008              Vrij gildefeest Sint Antoniusgilde Maashees

Zoals ieder jaar proberen we met het gilde minimaal 3 gildedagen bij te wonen. Zo was de keuze gevallen op een vrij gildefeest in Maashees. Echter door de geringe aanmeldingen van andere gilden heeft het kringbestuur van Land van Cuijk besloten de dag om te toveren naar een kringdag. Dit betekend dat we wel mee zouden mogen doen aan de optocht en wedstrijden, maar dat we geen zilver konden winnen. Eigenlijk dus meedoen voor spek en bonen. Er is daarop besloten niet deel te nemen aan deze dag.

30 aug. 2008              Legging 1e steen Nieuwe Schutshuis

Eindelijk na jarenlang getouwtrek bij de gemeente voor een oplossing voor een nieuw schietonderkomen werd er in het voorjaar van 2008 begonnen met de bouwwerkzaamheden.

Beschermheer Stieger had al vaak laten weten nog graag iets voor het nieuwe onderkomen te willen doen. Op een of andere manier. Daarom was het op 30 augustus zijn beurt om de 1e steen legging voor zijn rekening te menen. We waren als gilde ook enorm trots dat Dhr. Stieger, zeker gezien zijn leeftijd, dit heugelijke feit nog kon meemaken. Na een mooie woordje van Dhr. Stieger en Hoofdman Leon Klerks werd er getoast op een voorspoedige bouw.

7 sept. 2008               Landjuweel Oisterwijk

Elke zeven jaar wordt het wederom georganiseerd, het landjuweel. Destijds, in 2001, werd het in Helmond georganiseerd. Slecht weer, dat is wat de meeste gildebroeders nog in het geheugen staat. Dit maal waren het vijf gilden, uit Moergestel, Berkel Enschot en Oisterwijk die deze organisatie op zich hadden genomen. De informatie die vooraf ging aan het spektakel, dat 5 dagen zou duren, was veelbelovend. Het weekend echter zat niet mee, en met name het weer. Regen, Regen en nog eens Regen. We hadden daarom de paraplu’s maar opgestoken tijdens de optocht. Er zijn er zelf stuk gewaaid. Het was maar goed dat er veel tenten stonden zodat iedere deelnemende gildebroeder droog kon staan. Vrijwel alles viel in het water, de optocht, de opmars en vooral de wedstrijden. Al met al gezien is het weekend flink verregend, waardoor de organisatie met een flinke schuld in de schoenen achter bleef.

Wel hebben we een mooi herinneringsschild ontvangen.

20 sept. 2008             Statiedag OLV-schuts

Statiedag, het eindejaarsfeest van het gildeseizoen. In een lekker zonnetje werd er in de ochtend heftig gestreden werd om het Maria beeldje door de schutters, dat werd overigens gewonnen door Deken Schrijver Harold Blankers.  ‘S middags hulde aan de twee jubilarissen.

Ton Schuurman en Bertus Vughts, beide 25 jaar lid. Na de mis, werden jubilarissen in mooie auto’s naar de schutskamer gereden waar de gildebroeders zoals het hoort de gebruikelijke toespraak en het daarbij behorende gildespeldjes op kregen.

Na het officiële deel werd er volop genoten van een drankje en een hapje. Mede door de compacte dagindeling bleef het lekker lang druk en gezellig en lieten de aanwezigen zich het broodje warme beenham goed smaken.

21 sept. 2008             NBFS toernooi te Hulsel

Voor het jaarlijkse NBFS toernooi hebben we geprobeerd deel te nemen met onze eigen disciplines. Het tamboeren, Vendelen en Standaardrijden. Echter blijkt elk jaar weer dat het animo vermindert. Maar desalnietemin heeft Standaardruiter Jan Knippels toch de naam van onze schuts hoog te houden door deel te nemen aan de wedstrijd.

4 okt. 2008                 Feestavond “Soos Alderwood”

Het is 40 jaar geleden dat Soos Alderwood opgericht is. Een begrip in de wijde omtrek van Elshout. Een goede reden voor de schuts om een mooie feestavond te organiseren om de kas te spekken. Er werd van alles uit de kast gehaald uit de jaren 60 en 70 om ’t Rad om te toveren tot de Soos-zaal waar het ooit mee begonnen was. Het was een erg gezellige avond en onderleiding van DJ Buck werden er zoals vanouds veel beentjes van de vloer gegooid.

11 okt. 2008               Hoofdliedendag Den Bosch

Elk jaar organiseert de Noord-Brabantse Federatie voor Schuttersgilde een hoofdlieden dag die gehouden wordt in Den Bosch. Hoofdman Leon Klerks, Koning Mari Klerks, Standaardruiter Jan Knippels en beschermvrouwe Jo v Iersel zijn namens de OLV-schuts aanwezig geweest. De mis in de Sint Jan werd opgeluisterd door het Sint Antonius-Abt uit Deurne. Na de mis genoten de aanwezigen van de  smakelijke koffietafel in het Provinciehuis. Frank van der Made hield er een lezing “Gilde in Beeld”. Ook was er zoals gebruikelijk een muzikaal intermezzo verzorgd door Henk Habraken en Tony Wijnands.

De dag werd als zeer interessant ervaren en is zeker een aanrader om eens te bezoeken.

1 nov. 2008                Bezoek aan Sint Hubertus gilde Drunen

We zijn met een delegatie naar het Sint Hubertus gilde geweest voor de huldiging van Mart Smits. Dez is 40 jaar lid van de vereniging. Mart is mede organisator betreft de kaartavonden die ieder jaar gehouden worden. Hij stelde onze aanwezigheid zeer op prijs.

23 nov. 2008              Sinterklaas op bezoek

Ook dit jaar is de Sint op bezoek geweest bij de schuts in Elshout.

De goed heiligman werd verwacht in de schuur van het café. Er was voldoende aandacht voor de kinderen. Ook hebben de schutters zoals gebruikelijk weer gestreden om de sinterkaas trofee. De sfeer was er goed en gezellig.

Afsluiting jaarverslag

Dit was het jaarverslag van het gildejaar 2008-2009. We hopen als bestuur dat het voor iedereen een goed gildejaar mocht zijn. Een jaar waarin we eindelijk met de bouw konden beginnen van het nieuwe onderkomen. Het jaar dat de Deken Rentmeester eindelijk de centen van de schuts echt kon laten rollen. Het jaar dat we van diverse gildebroeders het uiterste hebben gevraagd voor het realiseren van de nieuwbouw. Met als resultaat dat we vanavond deze vergadering kunnen houden op deze prachtige nieuwe lokatie.  Iets waar we als vereniging ontzettend trots op mogen zijn. We hopen dan ook nog jarenlang te mogen genieten van deze nieuwe locatie.

Harold Blankers

Deken Schrijver

Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout