Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

JAARVERSLAG

Onze Lieve Vrouwe Schuts

Elshout

2006 – 2007

Schutsheer, Gildeheer, Beschermheer, Hoogwaardigheidsbekleders,

Gildebroeders en Gildevrienden.

Hier volgt het jaarverslag van het gildejaar 2006 - 2007

25 april 2006              Koningschieten OLV-schuts

Het nieuwe schutsseizoen staat weer voor de deur. Na de gehele winter weer bij de kachel te hebben gezeten werd vandaag wederom gestreden om de titel “Koning” van de Onze Lieve Vrouwe Schuts. Voor de tweede maal was het een dagvullend programma. Na de gebruikelijke heilige mis in kerk trok de stoet naar de schutskamer waar de huidige koning Gerard Smits zijn koningsschild aanbood aan het gilde. Na alle voorbereidingen en een heerlijke koffietafel werd er aangevangen met het schieten. En in de 6e ronde na het 158ste schot viel de gehavende haan naar beneden. Gildebroeder Jos Geelen werd voor de derde maal koning van de Schuts. Na een kleine ronde door het dorp werd er getoost op de nieuwe koning van de schuts.

7 mei 2006                 Koningskroning/tentoonstelling

Zondag 7 mei was een drukke dag. Tijdens de Heilige mis in de kerk werd Jos Geelen voor de derde maal gekroond tot koning van de Onze Lieve Vrouwe Schuts.

Jos Geelen werd door de hoofdman geïnstalleerd en voorzien van het koningszilver en overige versierselen. Na de mis werd er gezellig in de schutskamer genoten van een bakje koffie met wat lekkers. ‘s - Middags werd er in de schutskamer voor de derde maal een tentoonstelling georganiseerd geheel in het teken van de Onze Lieve Vrouwe Schuts van Elshout. Dit jaar is er wederom een commissie aangesteld die zorg droeg voor de gehele invulling. Er werden vendel en tromdemonstraties gegeven en er werd gestreden om de titel “burgerkoning”.

Tijdens de wedstrijd werd er volop genoten van de zon op de nieuw geschilderde bankjes aan het schietterrein. Enkel personen hielden er zelfs een blauwe broek aan over. De titel voor de jeugd werd gewonnen door Naud van Bladel, burgerkoningin werd Ingrid van Ton van Piet Kolmans.

4 mei 2006                 Dodenherdenking Elshout

De dodenherdenking werd door de gildebroeders goed bezocht. Muzikaal werd de herdenking opgeluisterd door de fanfare Eendracht maakt macht. De Loco-burgemeester hield een korte rede gegeven waarna de kranslegging volgde en een ogenblik stilte in nagedachtenis van de overledenen.

21 mei 2006               Kringdag Maasland te Haarsteeg

Het Ambrosius gilde uit Haarsteeg organiseerde dit jaar de gebruikelijke kringdag van kring Maasland. Na vele dagen regen vooraf aan het geheel leek het erop dat de weer goden de aanwezige gilden goed gezind zouden zijn. Ook zou het de eerste kringdag worden voor de kersverse standaardruiter Jan Knippels. De Onze Lieve Vrouwe Schuts was er zeer op gebrand om weer eens prijzen in de wacht te slepen. De opkomst van de gildenbroeders was uitstekend! Na de optocht door Haarsteeg werden op het terrein van de voetbalvereniging de diverse wedstrijden gehouden. Het ging als een speer met onze standaardrijder. Hij behaalde een knappe 2e prijs voor het onderdeel optocht en wedstrijd. Volgens Standaardrijder Jan deed het plots moeten wisselen van de standaard hem en zijn paard de das om. Het werd achteraf gezien een grote prijzenslag voor de Onze Lieve Vrouwe Schuts. Met maar liefst 7 prijzen trokken we weer voldaan huiswaarts.

28 mei 2006               Heilige mis St-Jan Den Bosch

Elk jaar tijdens de jaarvergadering van de kring Maasland wordt er een trekking gehouden betreft de te vergeven missen in de meimaand in Den Bosch. We trokken wederom een gunstig lot dat ervoor zorgde dat we de afsluitende mis van de meimaand mochten opluisteren. Ook zijn dit jaar weer enkele gildenbroeders zusters en vrienden te voet vertrokken naar de Brabantse hoofdstad. Doordat het de afsluitende mis was hadden we veel gewaardeerd publiek. Na de mis zijn we gezellig met zijn allen een Bossche Bol wezen verorberen in het naastgelegen café.  

31 mei 2006               Onze dag

De afsluiting van de meimaandvieringen in Elshout. Na een jaar geleden met succes een openluchtmis te hebben gehouden werd ook dit jaar hiervoor gekozen. De heilige mis werd voorgegaan door de schutsheer Mgr. Muskens. Diverse diaken en pastores van de omliggende parochies waren ook aanwezig. De kapel had het afgelopen jaar een metamorfose ondergaan en lag er schitterend bij. Het straatwerk, de aanplanting en dergelijke waren volledig vernieuwd en er is zelfs weer een stuk sloot aangelegd waaruit Mgr. Muskens tijdens de mis met een echte “schone” gierschep water haalde waarna hij dit zegende en uitstrooide over de hoofden van de aanwezige mensen. Verder verliep de mis onder het dreigen van flinke donderwolken geheel droog hielden we niet meer over dan enkele stijve billen van het zitten en ontzettend koude handen. De meimaandcommissie bedankt de schuts voor de hulp en inzet tijdens deze openluchtmis.

6 juni 2006                 Workshop Schieten

Al enkele keren is er vanuit de gemeente Heusden een marktplaats gehouden voor cultuur en educatie. Wij vanuit het gilde zijn hierbij ook enkele malen aanwezig geweest om de schuts meer bekendheid te geven. Met in het achterhoof om misschien nieuwe leden te werven. In verband met een feest week die basisschool Olaf Palme organiseerde zijn we benaderd om enkele scholieren meer te vertellen over het gilde. Er werd een heuse “workshop ‘ gehouden bij het schietterrein. Er kwamen twee groepen scholieren die allen uitleg kregen en zelfs mochten schieten.

11 juni 2006               Weekend Elshouts Spektakel

Het Elshouts Spektakel stond weer voor de deur. Weer een weekend vol feest en amusement. Na een zeer goed bezochte vrijdag en zaterdag avond viel de zondag echter wat tegen. Het geheel heeft de schuts toch nog € 1300,- opgeleverd. Echter is deze bijdrage geheel uit de eigen zak van de Stichting Elshouts Spektakel gekomen. Mede door de tegenvallende resultaten op de zondag zal de organisatie het geheel over een andere boeg moeten gooien het komende jaar.

13 augustus 2006     Kringdag Baronie en Markiezaat te Klein-Zundert

Dit jaar was het de beurt aan het gilde Sint Willibrordus te Klein-Zundert om de Kringdag van kring Baronie en Markizaat te organiseren. Een mooie dag om de 1e prijs, die we een jaar daarvoor hadden gewonnen tijdens die kringdag , wederom te veroveren. Het weer zat goed mee, dat wil zeggen dat het lekker warm was. Echter waren we maar met slechts 24 gildebroeders aanwezig tijdens de optocht. Die prijs zat er zus niet in. Ook verliep de optocht alleszins vloeiend, we stonden wel 20 keer stil. Desondanks behaalde standaardrijder Jan Knippels toch nog de eerste prijs voor mooiste en beste ruiter in de optocht.

Overige prijzen:

- Herinneringsschild 2006

- 3e prijs in optocht

- 2e prijs mooiste standaardrijder

27 augustus 2006     Europees Schutters Treffen te Heeswijk

Er werd een heus Europees Schutterstreffen georganiseerd in Heeswijk. Er werden duizenden gildebroeders verwacht, een heel weekend was het feest. Echter was de stemming die normaal in ons gilde heerst snel tot een mineur niveau gedaald. De opkomst van onze gildebroeders op deze gildedag was ronduit slecht, maar 16 gildebroeders! Door het slechte weer die dag werd de stemming er zeker niet beter op. Ook de enorme files naar het gildeterrein toe waren al een lijdensweg. Standaardrijder Jan Knippels heeft letterlijk de hele dag te paard gezeten. Eerst zouden ’s morgens de wedstrijden standaardrijden worden gehouden, later werd dit ’s middags. Helaas was de jury beide keren niet aanwezig zodat Standaardrijder Jan onverrichter zake weer terug naar D’n Elshout kon keren.

28 augustus 2006     Brief Hoofdman Leon klerks

Na de teleurstellende opkomst van de afgelopen gildedagen heeft Hoofdman Leon Klerks besloten een ernstig schrijven naar alle gildenbroeders te doen. Hierin haalt hij terecht fel uit naar de niet aanwezige leden van de onze lieve vrouwe schuts. Het gevoel dat ontstaat tijdens het lopen van een optocht met zo weinig gildenbroeders is zeer beschamend en is zeker niet voor herhaling vatbaar. Tevens schrijft de hoofdman dat hij hoop dat er meerdere gildenbroeders aanwezig zullen zijn tijdens de gildedag in Oirschot.

3 september 2006     Kringdag “Kwartier van Oirschot” te Oirschot

Het Sint Sebastiaan gilde uit Oirschot organiseerde dit vrije gildefeest. Alweer een natte gildedag. Tamboer Haico Klerks sloeg zelfs zijn trom nog kapot door dat natte weer.

Deze keer, mede door onze hoofdman, was er een goede opkomst en we hadden zelfs een herintreder bij de tamboers. Gildebroeder Paul van de Wiel deed voor het eerst weer mee, nadat hij plotseling afscheid had genomen van de functie “kapitein” van de Onze Lieve Vrouwe Schuts. Gildebroeder Gerard Smits fungeerde die middag voor het eerst in de functie als kapitein, iets wat hem goed afging. Maar desondanks het weer toch nog een 1e prijs behaald in de optocht. Standaardrijder Jan Knippels behaalde een knappe 3e prijs.

16 september 2006   Statiedag onze Lieve Vrouwe Schuts

De dag werd begonnen om 09:30 uur met het traditionele schieten. In de Middag begon de receptie die dit jaar geheel in teken stond van de maar liefst 6 jubilarissen. Frits Kempenaars, Gerard Smits, Peter Klerks zijn 25 jaar lid. Jan Klerks en Piet Kolmans zijn beide 40 jaar lid en Dhr. Stieger is 40 jaar beschermheer van de Onze Lieve Vrouwe Schuts. Alle jubilarissen zijn toegesproken door de Hoofdman en voorzien van de gebruikelijke versierselen. Door een te late aanmelding bij de kringoverheid wordt het huldigen van de beide 40 jarige gildebroeders door de kringhoofdman uitgesteld tot de jaarvergadering. Na een lekker buffet verliep de dag verder met veel gezelligheid en plezier en voldoende bier.

14 oktober 2006        Hoofdliedendag Den Bosch

Elk jaar organiseert de Noord-Brabantse Federatie voor Schuttersgilde een hoofdlieden dag die gehouden wordt in Den Bosch. Vanuit de OLV-schuts zijn we ook met enkele mensen aanwezig geweest. Na de mis in de Sint Jan en de smakelijke koffietafel in het Provinciehuis werd er mede een lezing gehouden door een professor aan de universiteit van Antwerpen Maarten van Dijck. Met als thema “De rol van gilden van vroeger tot nu”. De dag werd als zeer interessant ervaren en is zeker een aanrader om eens te bezoeken.

26 november 2005    Sinterklaas op bezoek

Ook dit jaar is de Sint op bezoek geweest bij de Schuts in Elshout. De gezelligheid was goed. Er was zelfs een podium gebouwd waarop de goede heiligman de kinderen goed kon overzien. De opkomst liet echter te wensen over. Misschien moet er komend jaar voor een iets andere opzet van de dag gekozen worden. Ideeën zijn altijd welkom.

7 januari 2007           Nieuwjaarsvergadering, Huldiging gildenbroeders

Na de beste wensen aan iedereen had deze vergadering toch een ander tintje dan normaal. Een En dan bedoel ik niet dat de ene helft van de aanwezige gildenbroeders in pak zat en de andere helft niet. Maar doordat tijdens de statiedag in september 2006 de kring overheid niet aanwezig was werd er tijdens de nieuwjaarsvergadering van die gelegenheid gebruik gemaakt om Jan Klerks en Piet Kolmans alsnog te huldigen. Na de mooie woorden van kring hoofdman Dhr. Goudsmit werd bij gildebroeder Jan Klerks de onderscheiding opgespeld. Piet Kolmans kon helaas niet aanwezig zijn. Zijn zoon Ton nam daarom ook namens hem de onderscheiding in ontvangst.

Afsluiting jaarverslag

Dit was het jaarverslag van het gildejaar 2006-2007. Ik hoop als dekenschrijver dat jullie ervan genoten hebben. Een jaar met “gelukkig” geen overledenen, met een actief ledental van 67 personen. Een jaar met tergend langzame ontwikkelingen betreffende het nieuwe schietterrein, maar met het einde steeds dichter in het zicht.

Ik hoop dat iedereen terugkijkt op een goed en saamhorig gildejaar en opdat een ieder ook het komende jaar van zichzelf zijn beste gildebroederschap laat zien.

Prijzen seizoen 2006-2007:

21 mei Haarsteeg:                  - Herinneringsschild

- 1e prijs optocht

- Mooiste gildetrom tijdens tentoonstelling

- 2e prijs Standaardrijder J. Knippels (optocht + wedstrijd)

- 2e prijs Vendelier J. Klerks klasse B

- 1e prijs Tamboer H. Klerks klasse A

- 2e prijs Vendeliers groep 4-5 pers. (J. Moonen, T. Kolmans,

M v. Sluisveld, J. Klerks)

3 september Oirschot:                        - 1e prijs mooiste gilde in optocht

- 3e prijs Standaardrijder J. Knippels

Harold Blankers

Deken Schrijver

Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout