Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Wim Klerks Beschermer der Folklore

Tijdens de jaarvergadering is Wim Klerks afgetreden als Oude Deken en was niet herkiesbaar.

Het bestuur had voor hem een grote verrassing in petto. Omdat Wim al 21 jaar bestuurslid was, meer dan 25 jaar lid van de schietcommissie is hij benoemd tot Beschermer der Folklore.

 

Wim van harte gefeliciteerd.

 

WimKlerksBeschermerDerFolklore