Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Historie

De geschiedenis van de Onze Lieve Vrouwe Schuts te Elshout

 

Het dorp Elshout zoals wij het nu kennen was in de vroegere eeuwen slechts een gehuchtje, dat behoorde tot de gemeente Oud-Heusden, ook kerkelijk.

Elshout kreeg, nadat volgende de bekende legende van de landsman, Maria aldaar was verschenen, zijn Onze Lieve Vrouwe kapel. Dit was de eerste kapel die Elshout toen had en deze werd uiteraard ook aan Maria gewijd.

Dr. Hugo Th. Heijnen weet in zijn Berne-boek te verhalen dat de kapel gebouwd werd voor 1316. Dit was te achterhalen omdat kort na de bouw van deze kapel de parochiekerk van Oud-Heusden, waartoe ook de kapel van Elshout behoorde, werd overgedragen aan de Abdij van Berne, die van toen af ook de verzorging van diensten voor haar rekening nam.

Direct nadat de kapel was gebouwd, had dit tot gevolg dat de boerengemeenschap welke rondom de kapel woonde een broederschap oprichtte. De oudste schutsgilden van Brabant zijn allemaal ontstaan uit godsdienstige broederschappen, welke destijds over geheel Brabant bestonden. Het was dus in het geheel niet vreemd voor die tijd, dat men een schutsgilde oprichtte ter bescherming, er bestonden namelijk al gilden in de 12e en 13e eeuw.

Onze schuts werd tussen 1285 en 1316 opgericht, als oprichtsjaar werd 1300 gekozen.

Heel begrijpelijk is ook, dat de naam van dit gilde "De Onze Lieve Vrouwe Schuts van Elshout" werd. Omdat deze schutse een zuiver kerkelijke instelling was, moesten de leden christelijke mannen zijn, waarop geen blaam of smet rustte. Het moet voor deze leden een voorrecht geweest zijn om van dit gilde lid te mogen zijn.

Zeker anno 2000, nu het gilde al 700 jaar bestaat kunnen de leden er trots op gaan om gildebroeder te zijn van zulk een oud en bevoorrecht gilde in het dorp waar Maria nog steeds wordt vereerd onder de schone titel "de Wonderbare Moeder van den Elshout".

Wonderbare Moeder en de legende.

banier meimaand2

 

Een boer uit Drunen was vlas aan het zaaien op zijn land. Hij was dorstig en had geen drinken bij zich.

In de verte zag hij een vrouw naderen die hij niet kende. Hij vroeg haar om drinken, de vrouw ging naar de sloot, en hij wilde haar roepen, dat het water niet goed was, maar zij bracht hem het heerlijkste water dat hij ooit geproefd had.

De Vrouw ging heen. Maria was zij.

Onder het zaaien besloot hij een kapel te laten bouwen zodra het vlas rijp was. De volgende morgen kwam hij op de akker, en zag tot zijn verbazing dat het vlas al rijp was. Dit was een wonder.

Nadat de kapel gebouwd was, werd hierin het houten 45 cm. hoge beeldje geplaatst. In 1875 is het gerestaureerd door Hendrik v.d.Geld.

In 1878 werd de kerk St.Jan Evangelist gebouwd, sindsdien staat het miraculeuze beeld in de kerk.