Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Convocaties

Hier zijn alle convocaties te lezen.

2016-05-21 Uitvaart Louis Muskens

header-uitvaart

Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden

Hierbij rust op ons de droeve plicht u mede te delen dat onze gildebroeder dhr. Louis Muskens op 68 jarige leeftijd op maandag 16 mei j.l. is overleden. Louis was 49 jaar lid van onze Schuts.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 21 mei 2016 om 13:00 uur in de St Lambertuskerk te Drunen.

De familie heeft aangegeven dat Louis met de schuts de kerk in wordt gebracht. Louis zal worden gedragen door zijn naaste familie voor de hoogwaardigheidsbekleders. Na afloop van de dienst begeleiden we Louis naar de uitgang van de kerk waar we afscheid van hem nemen. De familie gaat daarna naar het crematorium om daar afscheid te nemen van Louis. Ons gilde wordt uitgenodigd voor een koffietafel bij de Remise om iets later de familie te condoleren.

Om alles ordentelijk te laten verlopen willen we uiterlijk 12.15 uur verzamelen bij het parkeerterrein naast de brandweerkazerne.

Louis is thuis, waar u persoonlijk afscheid kunt nemen op Donderdag 19 mei tussen 14.00 en 17.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur. Het adres is Schoolstraat 20, 5151HH te Drunen.

In plaats van bloemen liever een gift voor de ProstaatKankerStichting, collectebussen staan bij de Remise.

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,

Deken Schrijver,

Ton Kolmans

 

       
 
   
 


     

2011-03-26 Jaarvergadering

Beste Gildebroeders,gildevrienden, beschermvrouw en gildeheer

Hiermede wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden op Zaterdag  26 Maart 2011 om  20.30 u. in de Spil aan de Dekkerseweg te Elshout!!!

Agenda

1. Opening door de Hoofdman

2. Presentielijst

3. Notulen jaarvergadering 27 maart 2010. De notulen worden meegestuurd en tijdens de vergadering niet voorgelezen!

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Jaarverslag Deken Schrijver

6. Verslagen Schiet, Trom en Vendel, Meimaand en Kaart commissies

7. Verslag kascontrole commissie door Adri vd Wiel en Marijn Scheij

8. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie aftredend is Marijn Scheij

9. Financieel verslag Deken Rentmeester

10. Woordje  Gildeheer

11. Stemmen nieuwe gildebroeder Dirk van Beurden

overige Nieuwe leden kunnen tot aanvang van de vergadering worden aangemeld bij het bestuur

12. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn kapitein Gerard Smits en oude deken Wim Klerks. En aftredend en niet herkiesbaar is oude deken Jan Knippels het bestuur stelt Paul van de Wiel voor als jonge deken eventuele tegenkandidaten kunnen zich , melden, met een verklaring ondertekend door ten minste 5 gildenbroeders, voor aanvang van de vergadering bij een van de bestuursleden.

13. Uitreiking oorkondes en speldjes aan Arjan vd Assem,Henk Bruurmijn,Frans Gerritsen,en Richard Roelofs

14. Rondvraag

15. Sluiting door de Hoofdman

Gildebroeders, de Hoogwaardigheidsbekleders hopen U allen te mogen ontmoeten op deze jaarvergadering.

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans

?

2011-01-01 test 1

Test convocatie 1