Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Convocaties

Hier zijn alle convocaties te lezen.

Algemene ledenvergadering 9 november 2013

Hiermede wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene leden vergadering welke gehouden zal worden op Zaterdag avond 9 november 2013 om 20:30 u. in “De Spil”.

Agenda

 1. Opening door de Hoofdman
 2. Presentielijst
 3. Notulen vorige ledenvergadering
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Financieel verslag Deken Rentmeester
 6. Evaluatie voorgaande activiteiten
 7. Europees schutterstreffen 2015
 8. Kringdag 2025 te Elshout
 9. Rondvraag
 10. Sluiting door de Hoofdman

Gildebroeders, de Hoogwaardigheidsbekleders hopen U allen te mogen ontmoeten op deze ledenvergadering.

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans                  

Schuttersvergadering 13 oktober 2013

Beste Schutters:

Hierbij willen wij U uitnodigen voor een schuttersvergadering op:

Zondag 13 oktober om 11.00 uur in De Spil.

Agenda :

*Opening.

*Verslag vorige vergadering 14 oktober 2012 .

*L.S.B.

*Onderlinge 3.

*Onderling tegen Drunen.

*Luchtgeweer ( en onderlinge 5 ).

*St. Nicolaastrofee op 24 nov.

*Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar : zijn

Johan Klerx , Gerard Smits, René de Jong

Evt. tegen kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden voorzien van vijf handtekeningen van schutters bij de schietcommissie.

*Wat verder op tafel komt.

*Rondvraag.

*Sluiting.

Statiedag 2013

Op zaterdag 14 september viert ons gilde weer zijn jaarlijkse statiedag. Ook dit jaar weer genoeg reden

om hier een gezellige dag van te maken in De Spil” met 1 jubilaris in ons midden.

Nico van Drunen 40 jaar lid

Statiedag Programma 2013

10.00 Schieten en jeu de boules

Natuurlijk wordt er ook dit jaar geschoten voor het Mariabeeldje. Alle Gildebroeders, gildezusters

en gildevrienden zijn welkom.

14.00 Verzamelen bij ‘herberg in den Gekroonde Hoed.

14.30 Aanvang van de Heilige mis

15.30 Koffie met gebak

16.00 Huldiging jubilaris

18.30 Eten, en na het eten feestavond.

Graag verzoeken we iedereen om de antwoordstrook uiterlijk maandag 2 september te retourneren.

Per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of inleveren bij Ton Kolmans Heusdenseweg 11 A .

Wij hopen U allen op de Statiedag te mogen begroeten om er een gezellige dag van te maken.

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,

Comité statiedag 2013.

Heilige mis Bokhoven

Op Zondag  1 september zullen wij samen met het gemengd koor en het avondwake koor de heilige mis in Bokhoven opluisteren

We verzamelen om  10:00 uur bij het Rad te Elshout  vanwaar we gezamenlijk vertrekken naar de kerk in Bokhoven.

Let op aanvang van de mis is 11.00 uur

We hopen op een goede opkomst van onze gildebroeders!

Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

Onthullen gedenksteen Emeritus Mgr. Muskens

Beste gildebroeders en gildezusters,

Op zondag 16 juni luisteren wij de heilige mis van 9.30 uur op waarna we de gedenksteen aan Emeritus Mgr Tiny Muskens zullen onthullen.         

We verzamelen om 9.00 uur bij het rad waarna we in optocht naar de kerk gaan  na de mis volgt de onthulling van de gedenksteen en de eed van trouw.

      
Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!
Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.
Deken Schrijver,
Ton Kolmans