Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Convocaties

Hier zijn alle convocaties te lezen.

6 juni - Vendeldemonstratie Huize Theresia

Beste gildebroeders,

Hierbij de uitnodiging  voor een vendeldemonstratie op:

Zaterdag 6 juni te Huize Theresia te Vught.  

                          

De gehele schuts wordt verwacht om 15.00 uur  op het terrein van Huize Theresia Molenrijnselaan 48 te Vught, waarna  we in optocht over het terrein trekken en een vendeldemonstratie geven.  Dus vendeliers en tamboers ben deze dag zeker aanwezig zodat we ze iets kunnen laten zien.

We vertrekken gezamenlijk om  14.00 uur  vanaf het Rad te Elshout.

 

Vendeliers en Tamboers houd zaterdagavond 27 juni vrij voor een paar optredens bij het Roze kasteel te Drunen.

 

Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

 

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans

Onze dag 31 mei 2015

Beste gildebroeders en gildezusters,

Hierbij de uitnodiging voor Onzen Dag

 

Zondag 31 mei

Afsluiting van de Meimaandvieringen.

Verzamelen om 10.00 uur bij ’t Rad in Elshout. We gaan om 10.30 uur in processie naar het kapelletje waar een openluchtmis gehouden wordt.

 

Tijdens deze processie hopen we op vele gildebroeders te mogen rekenen i.v.m. diverse invullingen in en rondom de processie!

Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

 

Deken Schrijver,

 

Ton Kolmans

Nieuwjaarsvergadering 2015-01-03

Gildebroeders, gildezusters en gildevrienden,

Hierbij willen wij U uitnodigen tot het bijwonen van de Nieuwjaars vergadering op

Zaterdag 3 Januari 2015 om 20:30 uur in de SPIL. Bijgevoegd vindt U de voorlopige agenda

voor het jaar 2015. Bewaar deze goed!

Namens de hoogwaardigheidsbekleders wensen wij U en uw familie fijne feestdagen en een gelukkig

Nieuwjaar toe.

Agenda

1. Opening

2. Presentielijst

3. Notulen vorige algemene ledenvergadering

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Financieel verslag Deken Rentmeester

6. Evaluatie Sint Nicolaas middag

7. Agenda 2015 (voorlopig)

8. Rondvraag

9. Sluiting

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,

Deken Schrijver,

Ton Kolmans

Agenda 2015

Datum wat WAAR tijd
29 mrt. Vrij    
5 -apr. Pasen    
12-apr. Luchtgeweer & Trofee De Spil 10..30 uur
18-apr. Vendel en Tromdemonstratie Haarzuilens Haarzuilens  
19-apr. Vrij    
26-apr. Kermis    
28-apr. Koningschieten Uitnodiging volgt t.z.t.  09.00 uur
2 mei. AprillerSchutzeFeste ? ?
3 mei. Koningskroning & Kleine Gildedag    Uitnodiging volgt t.z.t  
4-mei. Dodenherdenking Uitnodiging volgt t.z.t 18.30 uur
10-mei Moederdag    
17-mei Processie Ommel Ommel  
31-mei Onze dag    
6 juni Vendeldemonstratie Vught    
6 sept Bokhoven 10.45 verzamelen op pleintje bokhoven  Bokhoven  
19-sept Statiedag    
25 okt Oktoberfeest Sittard    
8 nov Algemene ledenvergadering    
22 nov Sint Nicolaasviering    

Agenda 2015-2016

 

DATUM

WAT

WAAR

TIJD

25-okt

Sittard

   

1-nov

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

8-nov

Alg. Leden vergaderinhg

de Spil

11.00 uur

15-nov

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

22-nov

St Nicolaas Trofee

 

13.30.uur

6-dec

St Nicolaas

   

13-dec

Ondel. 5  LG        Elshout- Haarsteeg

de Spil

11.00 uur

20-dec

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

27-dec

Vrij

   

10-jan

Nieuwjaars vergadering

de Spil

11.00 uur

10-jan

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.00 uur

17-jan

Onderl 5 LG Elshout - Baardwijk

de Spil

11.00 uur

24-jan

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

31-jan

Vrij

   

7-feb

Carnaval

   

14-feb

Vrij

   

21-feb

Ondl. 5 LG        Besooyen - Elshout.

Besooyen

11.00 uur

28-feb

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

6-mrt

Vrij

   

13-mrt

ondel. 5  LG     kaatsheuvel - Elshout

Haarsteeg

10.00 uur

20-mrt

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

 

Jaarvergadering

de Spil

 

26-mrt

Pasen

   
 

           belangrijke data :

   

26-apr

Koningschieten

   

8-mei

Moederdag

   

15-mei

Pinkesteren