Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Convocaties

Hier zijn alle convocaties te lezen.

Sint Nicolaas 2015

sinterklaas-2883                               sinterklaas-3427

Geachte Gildebroeders/ zusters,

 

Op zondag 22 november zal St. Nicolaas en zijn Pieten weer een bezoek brengen aan de kinderen en kleinkinderen van de Onze Lieve Vrouwe Schuts

Wij verwachten U vanaf 14.30 uur in De Spil. 

sinterklaas-4038 

De sint heeft voor kinderen tot 12 jaar een traktatie !

 

Graag even doorgeven voor 15 Nov. met hoeveel kinderen U komt, zodat de Sint genoeg snoepgoed bij zich heeft en hij 
(en uw kind) niet voor verrassingen komt te staan.

 

 

Gerard Smits 0416-378551 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

 

Maar ook zonder kinderen bent U van harte welkom, Uw aanwezigheid word zeer op prijs gesteld !!!

 

De schutters en supporters verwachten wij om 13.30 uur op het schietterrein voor het verschieten van de St. Nicolaas trofee. Denk hierbij wel aan een ingepakt Kado ter waardevan € 5,-.

 

Wij hopen weer op een goede opkomst op deze altijd gezellige middag !!

 

schietpiet2

Met Vriendelijk Gilde Groet,

 

De schietpiet.

 

 

Statiedag 2015

Gildebroeders, gildezusters, gildevrienden,

Op zaterdag 19 september viert ons gilde weer zijn jaarlijkse statiedag. Ook dit jaar weer genoeg reden

om hier een gezellige dag van te maken in “ De Spil” met 2 jubilarissen in ons midden.

 

Johan de Haan 60 jaar lid

Adri van de Wiel 60 jaar lid

 

Programma Statiedag 2015

 

10.00 Schieten en jeu de boules

Natuurlijk wordt er ook dit jaar geschoten voor het Mariabeeldje. Alle Gildebroeders, gildezusters

en gildevrienden zijn welkom.

13.00 Verzamelen bij ‘herberg in den Gekroonde Hoed.

Graag stipt op tijd, om 13.15 uur moeten we afmarcheren.

13.30 Aanvang van de Heilige mis

15.00 Koffie met gebak

15.30 Huldiging jubilarissen

18.30 Eten, en na het eten feestavond.

 

Graag verzoeken we iedereen om de antwoordstrook uiterlijk maandag 7 september te retourneren.

Per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of inleveren bij Ton Kolmans Heusdenseweg 11 A .

 

Wij hopen U allen op de Statiedag te mogen begroeten om er een gezellige dag van te maken.

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,

Comité statiedag 2015.

 

 

Antwoordstrook Statiedag 2015

Gildebroeder, Gildezuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zal wel / niet aanwezig1 zijn op de statiedag.

( Doorkruisen wat niet van toepassing is)

Geef hieronder aan op welke momenten u aanwezig bent en met hoeveel:

Tijdstip Aantal pers.

Schieten om 10.00 uur

Jeu de Boules

Middagprogramma

Avondprogramma, vanaf eten.

Lever de strook in voor 7 september per e mail naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of stop het bij Ton Kolmans

Heusdenseweg 11 A in de bus.

Comité statiedag2015

Hitteplan Gildedag Berlicum

Gildebroeders, gildezusters,

 

Hieronder een schrijven van het organiserende gilde uit Berlicum. In verband met de verwachte hitte hebben zij een hitteplan in werking gesteld.

 

 

Berlicum, 30 juni 2015

Geacht gildebestuur,

Voor komende dagen wordt het Nationale Hitteplan in Nederland in werking gesteld. De verwachtte temperaturen zullen enige dagen aaneengesloten ruim boven de 30 graden zijn.
Mede in samenspraak met kring Maasland en in geval het komende gildedag van onze kring Maasland op zondag 5 juli a.s. te Berlicum nog steeds zo erg warm is, adviseren wij het volgende:

- Kleed u zich zo luchtig mogelijk. Na de optocht, tijdens het wachten op het veld en tijdens de massale opmars is het geen bezwaar om over te gaan in een “zomertenue”.

- Ook de wedstrijden mogen daarna in een zomertenue worden gedaan onder de voorwaarde, dat uw gilde nog op een of andere manier herkenbaar blijft b.v. door een embleem of naam op een kledingstuk.

- Zorg dat uw leden per persoon minimaal een vol flesje water meeneemt.  Gebruik dit water m.n. tijdens het opstellen en lopen van de optocht. Wij als overheid St Jorisgilde doen alle mogelijke moeite om voor de wachtende gildes op het veld water te gaan distribueren. Verder zijn er 4 vaste vulpunten bij de twee toiletwagens.

- Tenslotte let mede op elkaar en met name op hen die al op leeftijd zijn of anderszins een bekend gezondheidsrisico hebben. Zorg dat zij zo veel als mogelijk in de schaduw gaan zitten.  


Voor meer tips bij “warme weersomstandigheden bij evenementen” willen wij u ook graag verwijzen naar bijgaande document welke wij heden van onze gemeente hebben mogen ontvangen. Natuurlijk zullen wij zoveel als mogelijk deze adviezen hierin ook trachten in te vullen c.q.  op te volgen.

Wij kijken uit naar uw komst komend weekend en hopen met u allen terug te mogen kijken op een geslaagd 400-jarig jubileum c.q. kring Maaslanddag die de basis zal leggen voor een nauwe broederschap voor de volgende 100 jaar!

Met vriendelijke gildegroet,

 

T. Pijnenburg

Hoofdman Sint Joris Gilde Berlicum

Kringdag 'Maasland' te Berlicum 5 juli 2015

Beste gildebroeders,

 

Hierbij de uitnodiging voor de gildedag van Kring “Maasland” te Berlicum

op  zondag  5 Juli  a.s.           

 

LET OP WE DIENEN  OM  10.00 UUR AANWEZIG TE ZIJN OP HET FEESTTERREIN  AAN DE  LAAR 6  5258 TJ TE BERLICUM  

VAN  WAAR DE OPTOCHT OM 10.30UUR  ZAL VERTREKKEN. 

 

Ons nummer in de optocht is 17

 

Aansluitend het defilé waarna de diverse wedstrijden zullen beginnen om 13:30 uur.

Om 18:00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

 

Parkeren is aan de Groenstraat 14 5258TH te Berlicum.

 

Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

 

Deken Schrijver,

 

Ton Kolmans

Algemene ledenvergadering 28 juni 2015

Hiermede wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene leden vergadering welke gehouden zal worden op Zondagmorgen  28 juni  2015 om  11:00 u.  in “De Spil”.

Agenda

 1. Opening door de Hoofdman
 2. Presentielijst
 3. Notulen vorige ledenvergadering
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Financieel verslag Deken Rentmeester
 6. Evaluatie apriller schutsfeste en andere activiteiten
 7. Start bouw uitbreiding de Spil, wie wat en wanneer
 8. Commissie samenstellen om alles goed te regelen omtrent vrouwen bij de schuts
 9. Rondvraag
 10. Sluiting door de Hoofdman

Gildebroeders, de Hoogwaardigheidsbekleders hopen U allen te mogen ontmoeten op deze ledenvergadering.

 

Let op deze middag is het ook schieten om de Opa Trofee

En vanaf 10.00 uur kan er geschoten worden niet voor de punten maar voor een schietbeurt.

 

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

 

Ton Kolmans