Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Convocaties

Hier zijn alle convocaties te lezen.

Processie 2016-05-29

Beste gildebroeders en gildezusters,

Hierbij de uitnodiging voor Onzen Dag Zondag 29 mei afsluiting van de Meimaandvieringen.

Verzamelen om 12.30 uur bij ’t Rad in Elshout. We gaan om 13.00 uur in processie naar het kapelletje waar een openluchtmis gehouden wordt.

Tijdens deze processie hopen we op vele gildebroeders te mogen rekenen i.v.m. diverse invullingen in en rondom de processie!

Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans

Koningschieten, Koningskroning en dodenherdenking 2016

KONINGSCHIETEN DINSDAG 26 APRIL KONINGSCHIETEN

Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden, Jeugdleden en Ouders Jeugdleden.

 

Hierbij de uitnodiging voor het jaarlijkse koningschieten op Dinsdag 26 april 2016.

Wij verwachten U om 08.30 uur bij Café in den Gekroonden Hoed te Elshout vanwaar wij vertrekken naar de kerk voor de Heilige Mis die zal worden opgedragen door de Gildehee pastoor Hedebouw.

Na de Heilige Mis de gebruikelijke vendelgroet. Hierna gaan we terug naar Café In den Gekroonde Hoed en op eigen gelegenheid naar de Spil waar ons een koffietafel wacht waarbij alle Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden en Jeugdleden zijn uitgenodigd.

Na de koffietafel een korte vergadering:

1. Aanbieden Koningsschild door de huidige Koning.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Rondvraag

4. Sluiting

Om +/- 11:00 uur Koning schieten en Jeugdkoning schieten.

Na het koning schieten hebben we soep met een broodje. Ouders van de jeugdleden en

kinderen van gildebroeders zijn hier ook bij uitgenodigd. Wij verzoeken u dringend om u aan

te melden. Voor mensen die NIET zijn aangemeld is er geen eten.

 

BELANGRIJKE ACTIVITEITEN

 Zondag 1 mei : Koningskroning in de Heilige mis van 9.30 uur, we verzamelen om 9.00 uur bij Café in den Gekroonde Hoed waar we na afloop koffie met

saucijzenbroodje nuttigen.

 Woensdag 4 mei : Dodenherdenking. We verzamelen bij ‘t Rad om uiterlijk 19.30 uur

 

Wij hopen daarom u allen zo veel mogelijk bij deze activiteiten te begroeten!

Namens het bestuur,

Paul van de Wiel, Hoofdman

 

Antwoordstrook koning schieten 2016

Gildebroeder, Gildezuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Is met ……… personen aanwezig bij de koffietafel.

Is met ……… personen aanwezig bij soep met broodje.

Voor mensen die NIET zijn aangemeld is er geen eten.

Lever de strook in Voor 20 april bij Ton Kolmans Heusdenseweg 11 A of mail even naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrede van Heusen zaterdag 23 april 2016

Beste gildebroeders, Gildezusters,

 

Hierbij de uitnodiging voor het spektakel 'Vrede van Heusden' op Zaterdag 23 april te Heusden.

 

De gehele schuts word verwacht om 12.30 uur op het parkeerterrein bij Cafe Kareltje te Heusden, hier kan je niet parkeren alleen buiten Heusden zijn parkeerplaatsen dus voor degene die dit kunnen is de fiets het beste vervoersmiddel. Om 13.15 uur trekken we in optocht Heusden waarna er eerst een gevecht zal plaatsvinden op het water tussen Heusden en Den Bosch. Na dit spektakel zal de vrede getekend worden en word er een vendeldemonstratie gegeven. Dus vendeliers en tamboers ben deze dag zeker aanwezig zodat we ze iets kunnen laten zien.

Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans

2016-05-01 Bidtocht Sint Jan

Gildebroeders, gildezusters, gildevrienden,

Onderstaand verzoek kregen wij binnen van Kring Maasland.

Op eigen inzicht kan iedereen hier bij aansluiten.

----------------------------------------------------------------------------------------

Graag verspreiden binnen jullie gilde.
Namens de Broederschap van Onze Lieve Vrouw in ’s Hertogenbosch vraag ik aandacht voor het volgende.
Op zondag 1 mei 2016 om 19.00 u wordt er een bidtocht gehouden ter ere van Onze Lieve Vrouw in ’s Hertogenbosch in de kathedraal van St. Jan.
Normaal wordt deze tocht begeleid door het gilde uit Aarle Rixtel maar evenals vorig jaar gaat dat dit jaar niet lukken.
Daarom is aan de gilden in gildekring Maasland gevraagd om deze tocht met alle beschikbare gilde broeders en gilde zusters te begeleiden, wat we vorig jaar ook gedaan hebben en wat volgens alle aanwezigen een heel groot succes was.
Dus het verzoek is dat gilde broeders en gilde zusters die hiertoe bereid zijn zich in volledig gildetenue op zondag 1 mei om 19.00 u aanwezig willen zijn in de St Jan en na afloop mee te lopen in de bidtocht.
Niemand hoeft zich vooraf aan te melden, de gilde broeders en zusters kunnen zich gewoon in de St Jan melden.
Met vriendelijke gildegroet
Frans van Delft
Deken-schrijver Gildekring Maasland
Celsiuslaan 2
5251 ZB Vlijmen
Tel : 06 44 896 416

2016-03-19 Jaarvergadering

Beste Gildebroeders,gildevrienden, beschermheer, beschermvrouw en gildeheer.

 

Hiermede wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden

op Zaterdag 19 Maart 2016 om 20.00 u. in de Spil aan de Dekkerseweg te Elshout!!!

Wij verzoeken jullie om allemaal aanwezig te zijn. Voor zowel het nieuwe reglement als de

verkiezing van de nieuwe hoofdman moet 2/3 van de leden aanwezig zijn.

 

Agenda

1. Opening door de Hoofdman

2. Presentielijst

3. Notulen jaarvergadering 28 maart 2015. De notulen worden meegestuurd en tijdens de

vergadering niet voorgelezen!

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Jaarverslag Deken Schrijver

6. Verslagen Schiet, Meimaand, oud papier en Kaart commissies, het trom en vendelverslag zit

in het jaarverslag

7. Verslag kascontrole commissie door Hans Pelders en Jan Geelen.

8. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie aftredend is Hans Pelders.

9. Financieel verslag Deken Rentmeester

10. Stemmen aanpassing reglement t.b.v. vrouwen bij het gilde. Het nieuwe reglement is te

vinden op onze website.

11. Stemmen nieuwe gildebroeders. Nieuwe leden kunnen tot aanvang van de vergadering

worden aangemeld bij het bestuur

12. Verkiezing Hoofdman

Onze hoofdman Leon Klerks is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt

Paul van de Wiel voor als hoofdman. Tegenkandidaten kunnen zich melden voor aanvang

van de vergadering met een verklaring ondertekend door 5 gildebroeders.

13. Verkiezing Deken (optioneel)

Bij een succesvolle verkiezing van Paul van de Wiel als hoofdman ontstaat er een vacature

in het bestuur. Het bestuur draagt Alexander Smits voor om deze vacature in te vullen.

Tegenkandidaten kunnen zich melden voor aanvang van de vergadering met een verklaring

ondertekend door 5 gildebroeders. Ook al is deze verkiezing optioneel, aanmelden dient

voor aanvang van de vergadering te geschieden.

14. Archivaris gezocht.

15. Uitbreiding Spil

16. Rondvraag

17. Sluiting door de Hoofdman