Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Convocaties

Hier zijn alle convocaties te lezen.

20916-09-17 Statiedag

Gildebroeders, gildezusters, gildevrienden,

Met trots nodigen wij U uit voor onze jaarlijkse statiedag op zaterdag 17 september die in het teken zal staan van maar liefst 5 jubilarissen.

Daarnaast zal de aanbouw in ‘de Spil’ officieel geopend worden door onze beschermheer. Wij hopen U allen in grote getalen te mogen begroeten en er een feestelijke dag van verbroedering van te maken.

Piet Kolmans 50 jaar

Jan Klerks 50 jaar

Harrie van Esch 40 jaar

Tiny Boom 40 jaar

Mari Klerks 40 jaar

Programma Statiedag 2016

10.00 Schieten en jeu de boules.

Natuurlijk wordt er ook dit jaar geschoten voor het Mariabeeldje.

Alle Gildebroeders, gildezuster en gildevrienden zijn welkom.

13.00 Verzamelen bij ‘herberg in den Gekroonde Hoed.

Graag stipt op tijd, om 13.15 uur moeten we afmarcheren.

13.30 Aanvang van de Heilige mis

15.00 Koffie met gebak in ‘de Spil’

15.30 Huldiging jubilarissen

18.00 Eten, en na het eten feestavond.

Om deze dag goed te kunnen organiseren verzoeken we iedereen om de antwoordstrook uiterlijk woensdag

7 september te retourneren. Per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of inleveren bij Ton Kolmans Heusdenseweg 11 A .

Namens de hoogwaardigheidsbekleders,

Ton Kolmans, Deken Schrijver

Ton Kolmans, Heusdenseweg 11a, 5154 EJ, Elshout, Tel. 0416-851196

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., NL07RABO0112609945 t.n.v. O.L.V. Schuts Elshout

WWW.OLVSCHUTS.NL

Antwoordstrook Statiedag 2016

Gildebroeder, Gildezuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zal wel / niet aanwezig zijn op de statiedag.

 

 

Geef hieronder aan op welke momenten u aanwezig bent en met hoeveel:

Tijdstip                                Aantal pers.

Schieten om 10.00 uur            ____

Jeu de Boules                         ____

Middagprogramma                  ____

Avondprogramma, vanaf eten. ____

 

Lever de strook in voor woensdag 7 september per e mail naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of stop het bij Ton

Kolmans Heusdenseweg 11 A in de bus.

Comité statiedag2016

2016-09-04 Heilige mis Bokhoven

Op Zondag 4 september zullen wij de heilige mis in Bokhoven opluisteren.

We verzamelen om 10:45 uur in het centrum van Bokhoven vanwaar we in

optocht vertrekken naar de kerk in Bokhoven. Let op aanvang van de mis is

11.15 uur.

Daarnaast willen wij jullie aandacht vragen voor het volgende. De aanbouw van

de Spil is in een afrondende fase en alles lijkt op tijd klaar te zijn. Voordat we de

Statiedag op 17 september kunnen vieren moet er goed schoon gemaakt worden.

We zoeken gildebroeders en gildezusters die willen mee helpen om de Spil en

het terrein een goede schoonmaakbeurt te geven. We willen dit op maandag en

dinsdag 12 en 13 september doen. In de middag en in de avond.

De coördinatie hiervan zal door Jos Geelen worden gedaan. We doen hierbij een

dringend beroep om hiervoor een paar uur tijd vrij te maken en je aan te melden

bij Jos: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 5315 7459.

Gildebroeders, gildezusters wij hopen jullie in grote getalen te mogen begroeten

bij deze activiteiten.

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,

Met vriendelijke gildegroet,

Ton Kolmans, Deken Schrijver

Algemene ledenvergadering 25 juni 2016

Beste gildebroeders,

Hiermede wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene leden vergadering welke gehouden zal worden op Zaterdag 25 juni 2016 om 20:30 u. in “De Spil”.

Agenda

1. Opening door de Hoofdman

2. Presentielijst

3. Notulen vorige ledenvergadering

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Financieel verslag Deken Rentmeester

6. Evaluatie voorgaande activiteiten

7. Uitbreiding de Spil

8. Rondvraag

9. Sluiting door de Hoofdman

Gildebroeders, de Hoogwaardigheidsbekleders hopen U allen te mogen ontmoeten op deze ledenvergadering.

 

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans

gildedag baardwijk 3 juli 2016

Beste gildebroeders,

Hierbij de uitnodiging voor de kleine gildedag van Baardwijk op zondag 3 juli a.s.
Het programma voor deze dag is
9.30 uur ontvangst in Feesttent met koffie/thee en worstenbrood
10.45 uur opstellen voor de gang naar de heilige mis.
11.00 uur eucharistieviering deze is in de aula van SG de Overlaat.
12.00 uur opstellen voor korte optocht deze zal gaan om woonzorgcentrum Eikendonk
13.00 uur aankomst op feestterrein aansluitend massale vendelgroet
14.00 uur aanvang schieten dagkoning en aansluitend schietwedstrijden (kruisboog op wip) kruisbogen zijn aanwezig.
18.00 uur Prijsuitreiking

Het feestterrein is gelegen aan de Eikendonklaan 3c te Waalwijk (Baardwijk). Dit is achter scholengemeenschap de Overlaat.
We verwachten zoveel mogelijk gildebroeders te mogen ontmoeten tijdens deze gildedag.
Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.
Deken Schrijver,
Ton Kolmans

19 juni 2016 Gildedag Alphen

Beste gildebroeders,

Hierbij de uitnodiging voor de gildedag van Kring “Baronie en Markiezaat” te Alphen op zondag 19 juni a.s.

LET OP WE DIENEN OM 11.30 UUR AANWEZIG TE ZIJN OP HET FEESTTERREIN AAN HET HOOISPOOR TE ALPHEN VAN WAAR DE OPTOCHT OM 12.00 UUR ZAL VERTREKKEN. Ons nummer in de optocht is nr 31.

Om 13.30 uur is de opkomst op het feestterrein met aansluitend het defilé waarna de diverse wedstrijden zullen beginnen om 14:00 uur. Om 18.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Het feestterrein is gelegen aan HET HOOISPOOR TE ALPHEN.

We verwachten zoveel mogelijk gildebroeders te mogen ontmoeten tijdens deze gildedag.

 

Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

 

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans