Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Convocaties

Hier zijn alle convocaties te lezen.

2017-10-04 Algemene ledenvergadering

Gildebroeders, Gildezusters en Gildevrienden,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 4 november in De Spil om 19:30 uur.

Let op: we starten dus een half uur vroeger dan anders!

Agenda
1 Opening door de Hoofdman.
2 Presentielijst.
3 Notulen vorige ledenvergadering.
4 Ingekomen stukken en mededelingen.
5 Financieel verslag door Deken Rentmeester.
6 Evaluatie activiteiten in 2017.
7 Rondvraag.
8 Sluiting door de Hoofdman.

Verder het verzoek aan mensen in het zwart om door te geven of u een nieuwe broek nodig heeft.
Na de vergadering zal Diny de Bonth de maten daarvoor opnemen, zodat deze gemaakt kunnen
worden. Neem uw oude broek ook even mee.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op deze Algemene Ledenvergadering,
Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,

Deken Schrijver,
Elles van Sluiveld

Schietrooster 2017-10

Oktober 2017

DATUM

WAT

WAAR

TIJD

22-okt

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

29-okt

Vrij

   

4-nov

Alg. Leden vergadering

de Spil

20.00 uur

5-nov

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

12-nov

Vrij

 

13.30.uur

19-nov

Trofee & Luchtgeweer

de spil

10.30 uur

26-nov

St. Nicolaas Trofee

de Spil

13.30 uur

3-dec

Vrij

   

10-dec

Ondel.5   Haarsteeg  -  Elshout

Haarsteeg

10.45 uur

17-dec

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

24-dec

Vrij

   

31-dec

Vrij

   

1-jan

Nieuwjaar

   

6-jan

Nieuwjaars vergadering

de Spil

20.00 uur

7-jan

Vrij

   

14-jan

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

21-jan

Ondel. 5   Kaatsheuvel  -  Elshout

Kaatsheuvel

10.45 uur

28-jan

Trofee & Luchtgeweer

De Spil

10.30uur

4-feb

Vrij

   

11-feb

Carnaval

   

18-feb

Vrij

   

25-feb

Ondel. 5   Besoyen - Elshout

Besoyen

10.45 uur

4-mrt

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

11-mrt

Ondel. 5   Baardwijk -  Elshout

Baardwijk

10.45 uur

18-mrt

Vrij

   

25-mrt

Ondel. 5     Eind toernooi in Elshout

de Spil

10.00 uur

1-apr

Pasen

   

8-apr

Schuttersvergadering

de Spil

11.00 uur

15-apr

Trofee & Luchtgeweer

de Spil

10.30 uur

22-apr

Kermis

   

24-apr

Koningschieten

de Spil

 

29-apr

Vrij

   

4-mei

Dodenherdenking

t' Rad

19.30 uur

6-mei

Koningskroning

t' Rad

09.30 uur

13-mei

Moederdag

   
       

2017-09-24 Heilige mis Bokhoven

Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,

Op zondag 24 september zullen wij de heilige mis in Bokhoven opluisteren.
We verzamelen om 10:45 uur in het centrum van Bokhoven vanwaar we in optocht vertrekken naar
de kerk in Bokhoven. Let op: aanvang van de mis is 11.15 uur.

We hopen op een goede opkomst van onze Gildebroeders en Gildezusters.


Alvast hartelijk dank voor jullie komst!

2017-09-16 Statiedag

CONVOCATIE STATIEDAG 2017
Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden, partners en kinderen,
Met trots nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Statiedag op zaterdag 16 september 2017, die in het
teken zal staan van maar liefst 8 jubilarissen!

Piet de Wit 50 jaar
Adrie Moonen 50 jaar
Jan Smits 40 jaar
Alexander Smits 25 jaar
Marton van Sluisveld 25 jaar
Jorrit Klerks 25 jaar
Haico Klerks 25 jaar
Jurgen Klerks 25 jaar

Programma Statiedag:

Ochtendprogramma:
10:00 Schieten en Jeu de Boules.
Natuurlijk wordt er ook dit jaar geschoten voor het Mariabeeldje. Alle Gildebroeders,
Gildezusters, Gildevrienden, partners en kinderen zijn welkom.


Middagprogramma
13:00 Verzamelen bij Herberg in den Gekroonden Hoed te Elshout. (13:15 vertrek naar kerk).
13:30 Aanvang Heilige Mis.
15:00 Koffie met gebak in De Spil.
15:30 Huldiging Jubilarissen.


Avondprogramma
18:00 Warm buffet, met aansluitend de feestavond.
Om deze dag goed te kunnen organiseren willen we u vragen om de antwoordstrook uiterlijk
woensdag 6 september te retourneren.
Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,
Deken Schrijver,
Elles van Sluiveld

2017-09-03 Landjuweel Soest

CONVOCATIE LANDJUWEEL SOEST - BRABANTSE GILDEDAG


Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden, partners en kinderen,
Hierbij de uitnodiging voor de Brabantse Gildedag op het Landjuweel in Soest op
zondag 3 september a.s.

Het programma voor deze dag is:
9:30 Vertrek bus vanaf ’t Rad.
11:00 Welkom en erewijn.
12:30 Optocht.
13:30 Start wedstrijden.
17:00 Prijsuitreiking.
18:00 Vertrek bus naar Elshout.


We hebben voor het vervoer een bus besproken. De kosten zijn € 10,- per persoon. Degenen die met de bus mee willen kunnen de antwoordstrook op de volgende pagina invullen, mailen, bellen of een WhatsApp berichtje sturen naar de Deken Schrijver. Doe dit vóór vrijdag 28 juli, hierna is aanmelden voor de bus niet meer mogelijk. Als u zich aanmeldt en op het laatste moment toch niet meegaat zonder een geldige reden, zijn wij genoodzaakt om achteraf toch € 10,- te innen i.v.m. de kosten voor de bestelde bus. Wij hopen op uw begrip.


De bus vertrekt om uiterlijk 9:30 uur vanaf ’t Rad. Dus kom op tijd!


Als u al wat meer informatie wilt over dit landjuweel kunt u kijken op www.gildesoest.nl of facebook.com/LandjuweelSoest/. Het feestterrein is gelegen aan de Ferdinand Huycklaan in Soest.


We verwachten zoveel mogelijk gildebroeders en -zusters te mogen ontmoeten tijdens dit Landjuweel. Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,

Deken Schrijver,
Ele van Sluiveld