Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

2019-04-30 Koningschieten

CONVOCATIE KONINGSCHIETEN 2019

Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het jaarlijkse Koningschieten op dinsdag 30 april 2018.

Wij verwachten u om 08.30 uur bij Café in den Gekroonden Hoed te Elshout vanwaar wij

vertrekken naar de kerk voor de Heilige Mis, die zal worden opgedragen door de Gildeheer, pastoor

Hedebouw. Na de Heilige Mis de gebruikelijke vendelgroet. Hierna gaan we terug naar Café In den

Gekroonden Hoed en op eigen gelegenheid naar de Spil waar ons een koffietafel wacht, waarbij alle

Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden en Jeugdleden zijn uitgenodigd.

Na de koffietafel een korte vergadering met de volgende punten:

1. Aanbieden Koningsschild door de huidige Koning, Johan Klerx.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Installatie nieuwe leden.

4. Rondvraag.

5. Sluiting.

Om ±11:00 uur start het Koningschieten en het Jeugdkoningschieten.

Na het Koningschieten serveren wij soep met een broodje. Ouders van jeugdleden zijn hier ook bij

uitgenodigd. Vergeet niet om u aan te melden, want voor mensen die niet zijn aangemeld is er

helaas geen eten. De antwoordstrook vindt u op de volgende pagina.

Voorafgaand aan het Koningschieten willen we het terrein van de Spil gaan schoonmaken. Op zaterdagochtend

20 april van 9:00 tot 12:00 uur en woensdagavond 24 april vanaf 18:30 zoeken we mensen

die mee willen helpen. Dus als u tijd heeft, meldt u dan aan bij Hans Pelders 06-53430469 of Gerard

Smits 06-29075300. Alvast bedankt voor uw hulp!

KOMENDE BELANGRIJKE ACTIVITEITEN:

Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking We verzamelen bij ‘t Rad om uiterlijk 19.30 uur.

Zondag 5 mei: Koningskroning in de Heilige mis van 9.30 uur, we verzamelen om 9.00 uur bij

Herberg In Den Gekroonden Hoed, vanwaar wij in optocht naar de kerk zullen

gaan.

Wij hopen u allen zo veel mogelijk bij deze activiteiten te begroeten!

Namens de Hoogwaar