Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

2017-10-04 Algemene ledenvergadering

Gildebroeders, Gildezusters en Gildevrienden,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 4 november in De Spil om 19:30 uur.

Let op: we starten dus een half uur vroeger dan anders!

Agenda
1 Opening door de Hoofdman.
2 Presentielijst.
3 Notulen vorige ledenvergadering.
4 Ingekomen stukken en mededelingen.
5 Financieel verslag door Deken Rentmeester.
6 Evaluatie activiteiten in 2017.
7 Rondvraag.
8 Sluiting door de Hoofdman.

Verder het verzoek aan mensen in het zwart om door te geven of u een nieuwe broek nodig heeft.
Na de vergadering zal Diny de Bonth de maten daarvoor opnemen, zodat deze gemaakt kunnen
worden. Neem uw oude broek ook even mee.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op deze Algemene Ledenvergadering,
Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,

Deken Schrijver,
Elles van Sluiveld