Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

2017-09-16 Statiedag

CONVOCATIE STATIEDAG 2017
Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden, partners en kinderen,
Met trots nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Statiedag op zaterdag 16 september 2017, die in het
teken zal staan van maar liefst 8 jubilarissen!

Piet de Wit 50 jaar
Adrie Moonen 50 jaar
Jan Smits 40 jaar
Alexander Smits 25 jaar
Marton van Sluisveld 25 jaar
Jorrit Klerks 25 jaar
Haico Klerks 25 jaar
Jurgen Klerks 25 jaar

Programma Statiedag:

Ochtendprogramma:
10:00 Schieten en Jeu de Boules.
Natuurlijk wordt er ook dit jaar geschoten voor het Mariabeeldje. Alle Gildebroeders,
Gildezusters, Gildevrienden, partners en kinderen zijn welkom.


Middagprogramma
13:00 Verzamelen bij Herberg in den Gekroonden Hoed te Elshout. (13:15 vertrek naar kerk).
13:30 Aanvang Heilige Mis.
15:00 Koffie met gebak in De Spil.
15:30 Huldiging Jubilarissen.


Avondprogramma
18:00 Warm buffet, met aansluitend de feestavond.
Om deze dag goed te kunnen organiseren willen we u vragen om de antwoordstrook uiterlijk
woensdag 6 september te retourneren.
Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,
Deken Schrijver,
Elles van Sluiveld