Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Processie Ommel 2017-05-21

CONVOCATIE HEILIGE LOF EN PROCESSIE OMMEL

Beste Gildebroeders, Gildezusters en partners,

Op zondag 21 mei zullen wij naar de kerk van Ommel gaan, waar kapelaan Harold van Overbeek werkzaam is. We zullen daar het heilige lof en een kleine processie opluisteren.

We verzamelen om 13:15 uur bij ’t Rad in Elshout, van waar we gezamenlijk vertrekken naar Ommel. Let op: De aanvang van het lof is om 15:00 uur en is in de Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk van Ommel.

Na afloop is er de gelegenheid om nog iets te drinken met de kapelaan.

We hopen op een grote opkomst!

Bij voorbaat dank voor jullie komst,

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,

Deken Schrijver,