Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Algemene ledenvergadering 25 juni 2016

Beste gildebroeders,

Hiermede wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene leden vergadering welke gehouden zal worden op Zaterdag 25 juni 2016 om 20:30 u. in “De Spil”.

Agenda

1. Opening door de Hoofdman

2. Presentielijst

3. Notulen vorige ledenvergadering

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Financieel verslag Deken Rentmeester

6. Evaluatie voorgaande activiteiten

7. Uitbreiding de Spil

8. Rondvraag

9. Sluiting door de Hoofdman

Gildebroeders, de Hoogwaardigheidsbekleders hopen U allen te mogen ontmoeten op deze ledenvergadering.

 

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans