Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Hitteplan Gildedag Berlicum

Gildebroeders, gildezusters,

 

Hieronder een schrijven van het organiserende gilde uit Berlicum. In verband met de verwachte hitte hebben zij een hitteplan in werking gesteld.

 

 

Berlicum, 30 juni 2015

Geacht gildebestuur,

Voor komende dagen wordt het Nationale Hitteplan in Nederland in werking gesteld. De verwachtte temperaturen zullen enige dagen aaneengesloten ruim boven de 30 graden zijn.
Mede in samenspraak met kring Maasland en in geval het komende gildedag van onze kring Maasland op zondag 5 juli a.s. te Berlicum nog steeds zo erg warm is, adviseren wij het volgende:

- Kleed u zich zo luchtig mogelijk. Na de optocht, tijdens het wachten op het veld en tijdens de massale opmars is het geen bezwaar om over te gaan in een “zomertenue”.

- Ook de wedstrijden mogen daarna in een zomertenue worden gedaan onder de voorwaarde, dat uw gilde nog op een of andere manier herkenbaar blijft b.v. door een embleem of naam op een kledingstuk.

- Zorg dat uw leden per persoon minimaal een vol flesje water meeneemt.  Gebruik dit water m.n. tijdens het opstellen en lopen van de optocht. Wij als overheid St Jorisgilde doen alle mogelijke moeite om voor de wachtende gildes op het veld water te gaan distribueren. Verder zijn er 4 vaste vulpunten bij de twee toiletwagens.

- Tenslotte let mede op elkaar en met name op hen die al op leeftijd zijn of anderszins een bekend gezondheidsrisico hebben. Zorg dat zij zo veel als mogelijk in de schaduw gaan zitten.  


Voor meer tips bij “warme weersomstandigheden bij evenementen” willen wij u ook graag verwijzen naar bijgaande document welke wij heden van onze gemeente hebben mogen ontvangen. Natuurlijk zullen wij zoveel als mogelijk deze adviezen hierin ook trachten in te vullen c.q.  op te volgen.

Wij kijken uit naar uw komst komend weekend en hopen met u allen terug te mogen kijken op een geslaagd 400-jarig jubileum c.q. kring Maaslanddag die de basis zal leggen voor een nauwe broederschap voor de volgende 100 jaar!

Met vriendelijke gildegroet,

 

T. Pijnenburg

Hoofdman Sint Joris Gilde Berlicum