Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Onthullen gedenksteen Emeritus Mgr. Muskens

Beste gildebroeders en gildezusters,

Op zondag 16 juni luisteren wij de heilige mis van 9.30 uur op waarna we de gedenksteen aan Emeritus Mgr Tiny Muskens zullen onthullen.         

We verzamelen om 9.00 uur bij het rad waarna we in optocht naar de kerk gaan  na de mis volgt de onthulling van de gedenksteen en de eed van trouw.

      
Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!
Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.
Deken Schrijver,
Ton Kolmans