Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Blog 2019

Blog 2019

2019-09-21 Statiedag

De statiedag begint traditioneel met een schietwedstrijd in de ochtend.

De prijs voor de winnaar is een mariabeeldje, welke enkel kan worden gewonnen tijdens deze schietwedstrijd op statiedag.Onze koning Ton Kolmans liet zien dat het schieten hem dit jaar goed af gaat, hij wist met 10 punten de andere schutters achter zich te laten en ging er met het mariabeeldje van door.

's Middags was Ton er uiteraard weer bij samen met zijn koningin Ingrid. Normaliter worden de jubilarissen opgehaald door een limousine maar Ton heeft er voor gekozen om als koning mee te lopen. Volgens onze boeken een unieke gebeurtenis, dat de koning ook een jubileum viert op de statiedag. Jan en Annie Geelen en Wim en An Klerks werden wel opgehaald door schitterende limousines en naar de schutskamer gebracht vanwaar we vertrokken voor een heilige mis voorgegaan door onze gildeheer pastoor Hedebouw. Na de mis togen we naar de Spil waar voor de jubilarissen, hun genodigden en de schutsleden een feestelijke middag stond gepland.

Voordat de hoofdman over kon gaan tot het huldigen van de jubilarissen moest eerst Jan Knippels naar voren komen. Jan Knippels is 14 jaar lang standaardruiter geweest en daarvoor werd hij bedankt met een prachtig zilveren schild.

Als eerste jubilaris werd Jan Geelen samen met Annie in het zonnetje gezet. Vijfenzestig jaar lid is al een hele prestatie maar bij Jan ging dit gepaard met een tomeloze inzet voor het gilde. Hij heeft jaren het zilver verzorgt, de kaartavonden, de kermismiddagen en op zijn 70e besloot hij om Deken Rentmeester te worden wat hij 13 jaar lang heeft gedaan. Omdat Jan al het gouden hartje met diamant had ontvangen toen hij 60 jaar lid was ontving hij een zilveren herdenkingschild om deze dag nooit meer te vergeten.

Voor Wim Klerks en Ton Kolmans had de hoofdman van Elshout ook mooie woorden, beide zijn gildebroeders uit het juiste hout gesneden. Beide hebben vele jaren ook in het bestuur gezeten en zich op allerlei andere manieren ingezet voor het gilde. Dat was ook de reden dat Kring Maasland met een afvaardiging naar onze statiedag was gekomen. Door kringhoofdman Jurgen Swinkels werden beide heren bedankt en ontvingen zei een kring onderscheiding. Ton Kolmans de kringonderscheiding in vuurslag, en Wim Klerks de kringonderscheiding in zilver. Deze laatste wordt zelden uitgereikt en is teken van zeer grote verdienste voor het gilde.

De middag verliep in een zeer prettige sfeer waarna om zes uur een heerlijk buffet klaar stond verzorgd door onze gildevriend Martien Klerks van de Remise.

En toen was het dan eindelijk tijd voor de eerste editie van de OLVSchuts Pubquiz. Veel gildebroeders en gildezusters waren blijven hangen om deel te nemen aan dit experiment. Met een 35 tal vragen werd de kennis over elshout en het gildewezen getest. Experiment geslaagd, de pubquiz was een schot in de roos. De statiedag 2019 was een schot in de roos.

Statiedag 21 9 2019 175

Statiedag 21 9 2019 140

Statiedag 21 9 2019 149

2019-05-31 Onzen Dag

Op vrijdag 31 mei was het weer Onzen Dag. Het was een heerlijk warme meidag, zoals het gewoon hoort op Onzen Dag. 

Dit jaar was onze oud-Gildeheer Harold van Overbeek overgekomen uit Ommel om de mis voor te gaan. Tevens hadden we hoog bezoek van de

wereldlijke overheid, Burgemeester Willemijn van Heesch was ook aanwezig. Toen we Leon Klerks vroegen of hij zich over de burgemeester wilde ontfermen hoefde hij niet lang na te denken. Na de opening in de kerk vertrokken alle aanwezigen in processie naar het Kapelleke. Een processie is niet zomaar een optocht maar een liturgisch beeld van de weg die god's volk gaat. Ook dit jaar waren er weer veel pelgrims en het deed deugd om velen van hen ook te zien in de eucharistieviering na de processie. Het was een mooie viering, waar het grote aantal geestelijken echt cachet gaf aan de dienst maar waar men er toch voor heeft gezorgd om de dienst kort te houden. We kijken terug op een mooie authentieke afsluiting van de meimaand, volgend jaar weer.

onzendag1289

onzendag1299

onzendag1301

onzendag1339

2019-05-19 Processie Ommel

Op Zondag 19 mei waren we uitgenodigd bij onze oud-Gilde Heer Harold van Overbeek voor de processie in Ommel.

Hier gaan we iedere twee jaar naar toe en sinds vorig jaar is er in Ommel een en ander veranderd. De gildeprocessie welke op hemelvaart plaats vond en de grote processie op de 3e zondag van mei zijn sinds vorig jaar samengevoegd tot de grote gildeprocessie. Voor ons was het dus de eerste keer dat we met andere gilden de processie deden. De opkomst van ons gilde was matig, 24 gildebroeders en gildezusters maar we wisten daarmee toch veel complimenten van het publiek te ontvangen. Het was een heerlijke warme middag met dreigend zomeronweer in de lucht. Gelukkig bleef het droog. Na de processie waren we uitgenodigd voor een drankje en eten waar onze leden erg van hebben genoten. Over twee jaar kunnen de andere gilden niet ivm hun kringdag, pastoor Harold van Overbeek rekent weer op ons.

IMG 2464

2019-05-05 Koningskroning

Op dagen dat we als schuts op pad gaan zorgt Maria vaak voor goed weer, zo ook deze zondag. Om negen uur verzamelt in onze schutskamer 'in den Gekroonden Hoed' waar de koffie voor ons klaar stond vertrokken we stipt op tijd naar de kerk waar het St Hubertusgilde aansloot om de koningskroning te vieren. Het kronen van de koning in de heilige eucharistieviering is geen eeuwenoude traditie maar 27 jaar geleden bedacht door wijlen hoofdman Jos Klerks. Het is mooi om te zien dat zo vele mensen deze traditie hebben omarmt en de koningskroning bij wonen. Tijdens de plechtige installatie vertelt de hoofdman wat de rechten en de plichten zijn van de koning, de koning is het gezag van het gilde, hij ontvangt alle eer van de gilde en is derhalve de eer zelve en draagt daarom de kroon, de ketting en de praal. Na het afleggen van de eed van trouw wordt de ketting en de praal door de hoofdman omgehangen. De koning wordt door de gildeheer gekroond. Daarna schreit de koning over het vaandel dat op de grond is uitgelegd, een grote eer welke slechts is voorbehouden aan de paus, koning Willem Alexander en de koning van Onze Lieve Vrouwe Schuts.
Na de mis heeft de vaandrig de vendelgroet gebracht aan de koning en de kerkelijke overheid waarna we naar de Spil zijn gegaan voor een kop koffie met worstenbroodje. Het was weer een bijzonder moment, een traditie waardig.

IMG 9083

IMG 9091

IMG 9095

IMG 9145

2019-04-30 Koningschieten

Traditioneel is het koningschieten op de laatste dinsdag van april, kermisdinsdag. Zo staat in het reglement van de Onze Lieve Vrouwe Schuts. Toen wij dan ook van de gemeente Heusden hoorden dat de kermis twee weken naar voren werd gezet waren wij niet blij. Kermis en koningschieten zijn een twee-eenheid, maar het koningschieten kan niet verzet worden, het reglement is daarin duidelijk, dus hadden we koningschieten zonder kermis. En dat ging prima. 's Ochtends tijdens het verzamelen bij onze schutskamer bleek al snel dat er een hoge opkomst was. Na een korte viering in de kerk zijn we naar de Spil gegaan waar een heerlijke koffietafel klaar stond. Heerlijke broodjes en natuurlijk ouderwetse zult. Na de koffietafel was er een kleine vergadering waarin koning Johan Klerx namens hem en zijn Franka een schitterend koningschild aanbood.
Dit jaar mochten we ook een nieuw lid installeren, Marinus van Sluisveld zoon van Kees van Sluisveld ontvang na het afleggen van de eed van trouw het zilveren hartje en oorkonde als bewijs van zijn lidmaatschap.
Exact op tijd verscheen wethouder van Bokhoven op het gildeterrein, als grote verassing had deze zijn collega wethouders ook allemaal mee genomen. Het is mooi om te zien dat het gildewezen zo belangrijk wordt gevonden door ons gemeentebestuur. Nadat de boom was gevrijd door wethouder van Bokhoven en gildeheer Hedebouw konden de gildebroeders de strijd aangaan voor het koningschap. Na het 122e schot wist Ton Kolmans deze strijd te winnen. Bij de jeugd wist Luc jeugdkoning te worden na het 32e schot.
Onder de boom heeft de koning zijn handen gewassen als teken van reinheid en heeft hij de ketting en praal omgehagen gekregen. De kroon kreeg hij in zijn hand, die mag na de koningskroning pas op. Zoals het hoort zijn we met het hele gilde de koningin thuis op gaan halen waarna er een hele gezellige middag in de Spil was.IMG 8939

IMG 8978

2019-05-04 Dodenherdenking

Misschien was het de ijzige kou, of kwam het door de toespraken maar de dodenherdenking in Elshout kwam binnen. De Onze Lieve Vrouwe Schuts was met een grote delegatie aanwezig en door de kapitein werd de plechtigheid minitieus gedirigeerd. Wethouder van Bokhoven sprak namens de gemeente Heusden dat hier iedereen zijn dromen mag volgen zolang ze niet andermans nachtmerrie worden. De bevrijding 75 jaar geleden was zo'n nachtmerrie, de vrijheid werd zwaar verkregen. In een historisch verslag opgeschreven door Toon Groot en voorgelezen door Jan van Oijen kwam alles weer heel dichtbij. De plechtige begeleiding door de fanfare Eendracht Maakt Macht met een mooie uitvoering van de Last Post maakte iedereen sprakeloos.

 IMG 2367

IMG 2368