Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Bestuur

HoofdmanPaulvandeWiel

Hoofdman

 

Paul van de Wiel

De Hoofdman is die gildebroeder, welke de hoogste functie in de Schutse bekleedt, is het hoofd van het Gilde, hij is voorzitter van het bestuur. Hij opent en sluit de vergadering met een gebed. Hij is verantwoordelijk voor het naar buiten treden van het gilde. Bij het staken der stemmen in het bestuur beslist de Hoofdman.

 Tel: 06 3018 5986

KapiteinGerardSmits

Kapitein

 

Gerard Smits

De kapitein is die gildebroeder welke de hoofdman bijstaat in zijn taak. Hij is de leider van de parades, handhaaft de orde bij de optochten, processies en verdere activiteiten van het gilde. Draagt goede zorg voor de instandhouding der oude gebruiken en behartigt alle belangen, welke tot groei en bloei van de Schutse mogen bijdragen. Hij waakt voor nauwkeurige naleving van het reglement.

 Tel: 06 2907 5300

 

De kapitein is die gildebroeder welke de hoofdman bijstaat in zijn taak. Hij is de leider van de parades, handhaaft de orde bij de optochten, processies en verdere activiteiten van het gilde. Draagt goede zorg voor de instandhouding der oude gebruiken en behartigt alle belangen, welke tot groei en bloei van de Schutse mogen bijdragen. Hij waakt voor nauwkeurige naleving van het reglement.
EllesVanSluisveld

Deken Schrijver

 

Elles van Sluisveld

De Deken Schrijver is die gildebroeder die alle ingaande en uitgaande cor-respondentie verzorgt en draagt er samen met de archivaris zorg voor dat deze wordt gearchiveerd. Hij verzorgt de convocaties voor vergaderingen en overige gebeurtenissen. Hij maakt notulen van de vergaderingen en leest deze voor tijdens de vergaderingen.

 Tel: 06 2151 5472

DekenRentmeesterHaroldBlankers

Deken Rentmeester

 

Harold Blankers

De Deken Rentmeester is die gildebroeder welke de financiën van het gilde beheert; hij int de contributie en overige tegoeden, verzorgt de betalingen, maakt het financieel jaarverslag, enz. De Deken Rentmeester wordt gesteund door de kascommissie welke jaarlijks een controle uitvoert

 Tel: 06 1034 9652

DekenJohanKlerkx

Deken

 

Johan Klerx

 

De dekenen zijn de raadsheren van de Schutse. Zij zorgen voor de goede orde tijdens de vergaderingen, oefeningen, processies enz. De twee oude en twee jonge dekenen vertegenwoordigen de schiet- en jeu de boule, de vendel- en trom en de meimaandcommissie en brengen met de jaarvergadering verslag uit van het afgelopen jaar.

Tel: 06 2892 0658 

klerks-jorrit

Deken

 

Jorrit Klerks

De dekenen zijn de raadsheren van de Schutse. Zij zorgen voor de goede orde tijdens de vergaderingen, oefeningen, processies enz. De twee oude en twee jonge dekenen vertegenwoordigen de schiet- en jeu de boule, de vendel- en trom en de meimaandcommissie en brengen met de jaarvergadering verslag uit van het afgelopen jaar.

Tel: 06 2826 3752

pasfoto

Deken

Hans Pelders

De dekenen zijn de raadsheren van de Schutse. Zij zorgen voor de goede orde tijdens de vergaderingen, oefeningen, processies enz. De twee oude en twee jonge dekenen vertegenwoordigen de schiet- en jeu de boule, de vendel- en trom en de meimaandcommissie en brengen met de jaarvergadering verslag uit van het afgelopen jaar.

Tel: 06 5343 0469

DekenAlexanderSmits

Deken

Alexander Smits

De dekenen zijn de raadsheren van de Schutse. Zij zorgen voor de goede orde tijdens de vergaderingen, oefeningen, processies enz. De twee oude en twee jonge dekenen vertegenwoordigen de schiet- en jeu de boule, de vendel- en trom en de meimaandcommissie en brengen met de jaarvergadering verslag uit van het afgelopen jaar.

Tel: 06 2689 6819

Hoogwaardigheidsbekleders

 

Hoogwaardigheidsbekleders van de Schutse zijn die gildebroeders, welke door hun correct gedrag op zedelijk en moreel gebied, geleverde prestaties of werkzaamheden tot groei en bloei van de Schutse, een eretitel hebben verworven of door hun gildebroeders waardig worden geacht een zodanige functie te bekleden.

 

De titel ”Beschermheer", “Beschermvrouw en "Gildeheer" kan door het bestuur verleend worden aan een ieder, die vanuit zijn grote belangstelling voor het gilde en zijn folkloristische gewoonten en gebruiken zich op bijzondere wijze voor het gilde verdienstelijk heeft gemaakt. Zij zijn raadslieden en hebben daardoor een adviserende taak, die tot groei en bloei van het gilde  moet bijdragen. De titel gildeheer kan alleen worden gegeven aan priesters. De Beschermheer en Beschermvrouw noch de Gildeheer zijn gilde-broeders en hebben derhalve noch de rechten noch de verplichtingen aan deze bij onze statuten en reglement of de wet verleend of opgelegd.

 

Stieger-Paul

Beschermheer

 

Mr. P. Stieger

 

iersel-jo-van

Beschermvrouw

Jo van Iersel

20120424_112250

Gildeheer

Dhr. Hedebouw


knippels-jan

Standaardruiter

 

Jan Knippels 

De Standaardruiter is die gildebroeder welke te paard voor het gilde rijdt met de standaard in zijn rechterhand. In een zigzaggende beweging  maakt hij links en rechts baan voor het vaandel en het gilde rond de koning. De standaardruiter is een goede ruiter, een rijkunstenaar, die in een moeilijke gang behendig zijn paard door het samengestroomde volk stuurt. Op landjuwelen of gildedagen zijn er volgens vast reglement wedstrijden in het standaardrijden. De Standaardruiter kan een beroep doen op tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor het onderhoud en vervoer van zijn paard, tuig etc.

LucienKlerks

Vaandrig

 

Lucien Klerks

De Vaandrig is die gildebroeder die het vaandel in het gilde draagt. Hij draagt en zwaait het vaandel. De Vaandrig wordt aangesteld door het bestuur. Het vaandel is heilig en gewijd symbool van de eenheid van broeders die zich er achter scharen. Hij zwaait over zijn koning en over overheden buiten het gilde over overleden gildebroeders en neigt het vaandel voor het Allerheiligste. Hij is de enige die daarmee de eerbewijzen mag brengen. Het vaandel komt vooral tot zijn recht bij het afleggen van belofte van trouw aan het wereldlijk en kerkelijk gezag, door driemaal links en driemaal rechts boven de hoofden van de hoogwaardigheidsbekleders te zwaaien. Als tweede belangrijke handeling het spreiden op de grond met de bedoeling dat vorstelijke personen, de paus en onze koning, die voor de eerste keer op feestelijke wijze worden ingehaald, als teken van hun onschendbare waardigheid over het vaandel mogen schrijden. Onze koning mag meer dan één keer in zijn leven over het vaandel schrijden. Hij mag dit bij iedere koningskroning.

 

 geelen-jan

Beschermer der folklore

Jan Geelen

Beschermers van de Folklore  zijn gildebroeders die het langst in het gilde zijn en op voordracht van het bestuur door de vergadering als zodanig door hun geleverde prestaties, verdienste voor het gilde een eretitel hebben verworven of door de gil-debroeders waardig worden geacht. Zij handhaven vooral de tradities en folkloristi-sche gewoonte, het naleven van de reglementen en staan het bestuur bij in zake ge-schillen en ernstige kwesties. Zij ontvangen een herkenningsstok als onderscheiding.

 

 klerks wim

Beschermer der folklore

Wim Klerks

Beschermers van de Folklore  zijn gildebroeders die het langst in het gilde zijn en op voordracht van het bestuur door de vergadering als zodanig door hun geleverde prestaties, verdienste voor het gilde een eretitel hebben verworven of door de gil-debroeders waardig worden geacht. Zij handhaven vooral de tradities en folkloristi-sche gewoonte, het naleven van de reglementen en staan het bestuur bij in zake ge-schillen en ernstige kwesties. Zij ontvangen een herkenningsstok als onderscheiding.

 

 BeschermerderfolkloreLeonKlerks

Beschermer der folklore

Leon Klerks

Beschermers van de Folklore  zijn gildebroeders die het langst in het gilde zijn en op voordracht van het bestuur door de vergadering als zodanig door hun geleverde prestaties, verdienste voor het gilde een eretitel hebben verworven of door de gil-debroeders waardig worden geacht. Zij handhaven vooral de tradities en folkloristi-sche gewoonte, het naleven van de reglementen en staan het bestuur bij in zake ge-schillen en ernstige kwesties. Zij ontvangen een herkenningsstok als onderscheiding.

 

 

sluisveld gerard

Beschermer der folklore

Gerard van Sluisveld

Beschermers van de Folklore  zijn gildebroeders die het langst in het gilde zijn en op voordracht van het bestuur door de vergadering als zodanig door hun geleverde prestaties, verdienste voor het gilde een eretitel hebben verworven of door de gil-debroeders waardig worden geacht. Zij handhaven vooral de tradities en folkloristi-sche gewoonte, het naleven van de reglementen en staan het bestuur bij in zake ge-schillen en ernstige kwesties. Zij ontvangen een herkenningsstok als onderscheiding.

geelen jos

Beschermer der folklore

Jos Geelen

Beschermers van de Folklore  zijn gildebroeders die het langst in het gilde zijn en op voordracht van het bestuur door de vergadering als zodanig door hun geleverde prestaties, verdienste voor het gilde een eretitel hebben verworven of door de gil-debroeders waardig worden geacht. Zij handhaven vooral de tradities en folkloristi-sche gewoonte, het naleven van de reglementen en staan het bestuur bij in zake ge-schillen en ernstige kwesties. Zij ontvangen een herkenningsstok als onderscheiding.