Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Programma zondag 3 mei 2015

 

Vanaf 09.30 uur ontvangst met koffie en thee 

 10.50

Vertrek naar de kerk. Alle gildes door elkaar.
Volgorde: standaardruiters, hoofdvaandels, tamboers, vendeliers,

koningen en koninginnen en zilverdragers, hoofdlieden, gildebroeders en gildezusters.

Route: Dekkerseweg, Wolfshoek, Schanswijk, Kerkstraat

11.30 Gildemis met koningskroning
13.00 Hernieuwing eed van trouw voor de kerk

 13.15

Vertrek optocht naar de Spil. Ieder gilde apart.

Eerst Elshout en dan volgorde nog bepalen. Route Kerkstraat, Norbertijnenstraat, Wolfshoek, Dekkerseweg.

13.45 Aankomst op het feestterrein + erewijn
14.00 Massale opmars met vendelgroet
14.30 Begin wedstrijden en demonstraties
15.00 Optreden Niels van Kollenburg en DJ
18.00   Prijsuitreiking