Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Attributen

De schuts heeft veel attributen met ieder een eigen symboliek.

Hieronder vindt U een overzicht van een aantal van onze belangrijkste attributen.

kroon

De Koningskroon

 

Deze Koningskroon is ± 150 jaar oud en van gedreven zilver 80 op 100 bezet met edelstenen en is in 1846 ontworpen door  Kunstenaar Henry van Kuyck en gemaakt bij de firma H.L. van Dijck & zn.
De kroon weegt 1,2 Kg.

hoofdmansketen

Beschrijving van de Hoofdmansketen

Deze keten met schild is in 1987 in opdracht van en in overleg met de toenmalige Hoofdman Jos Klerks ontworpen en vervaardigd door zilversmid van Venrooy uit 's-Hertogenbosch.
Jos Klerks was toen 40 jaar lid van de O.L.V. Schuts en heeft bij deze gelegenheid deze keten met schild aan de O.L.V. Schuts aangeboden.
Het hoofdmanschild is in de vorm van een sikkel en geheel van zilver vervaardigd.
De keten ook geheel uit zilver vervaardigd, stelt het volgende voor.
De vorm van de 15 schakels beelden ieder de grenzen af van de toenmalige gemeente Oud Heusden waartoe Elshout behoorde.

In deze schakels zijn de volgende afbeeldingen aangebracht
In 1987:
- De beeltenis van de Wonderbare Moeder ( 3x )
- De landman die het vlas zaaide ( 3x )
- Het wapen van de toenmalige gemeente Oud Heusden ( 2x )
In 1997 zijn daar bij gelegenheid van het 50 jarig lidmaatschap van Jos Klerks de volgende afbeeldingen aan toegevoegd:
- De voormalige genadekapel aan de Gearsweide ( 2x )
- De R.K. kerk van Elshout ( 2x )
- Het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Oud Heusden welke in
Elshout was gesitueerd ( 2x )
Een schakel met de vermelding :
Jos Klerks
Gildebroeder
1947 Sept.1997

Deze keten is als het ware een korte uitbeelding van de legende van de  verschijning van de Wonderbare Moeder aan een boer ( landman ) die, werkend op zijn vlasakker dorst kreeg en door Maria water uit een sloot werd aangeboden om daarmee zijn dorst te lessen.
Uit dankbaarheid liet hij toen ter plaatse een kapel bouwen, Maria ter ere,welke plek tot op heden steeds een genadeoord is gebleven.

 

kapiteinstok-2

DE KAPITEINSSTOK


De Kapiteinsstok stelt de volgorde van het Gilde voor bij uittreden naar buiten:
- Standaardruiter
- Gildevaandel
- Tamboers
- Vendeliers
- Koning evt. Koningin
- Zilverdragers
- Hoofdman
- Overheid van het Gilde
- Hoogwaardigheidsbekleders
- Kapitein
- Gildebroeders
- Aspirant gildebroeders


hoofdmanstok

 

Hoofdmanstok

dekenstok

Dekenstok