Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Nieuws

. .  die mooie zomer.

De zomer viel wat tegen, maar de komende gildedag in Oostelbeers

belooft veel goed te maken.

Wij hopen op veel gildebroeders en gildezusters om er een ouderwets gezellige

zomerse gildedag van te maken.

koning . . .  

20120424_133622

Wat nu ????

 

 

vakantie1

Op de jaarvergadering hebben de leden ingestemd met de wijzigingen voor het nieuwe reglement.

Van de 65 leden waren er 42 aanwezig. Gelukkig hadden 3 leden hun stem via een brief, mail

en zelfs SMS al uitgebracht. Daarmee waren er 45 stemmen, meer dan 2/3 van het ledental.

Het nieuwe reglement werd met 40 stemmen voor aangenomen.

Over het punt 'vrouwen in het gilde' werd ook gestemd. Er waren 22 gildebroeders voor

en 21 tegen. Geen 2/3 voor om dit punt aan te nemen. Maar wel een duidelijk signaal

dat steeds meer gildebroeders dames bij het gilde een goede zaak vinden.