Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Statiedag 2016

 

Op zaterdag 17 september was weer onze jaarlijkse Statiedag. Een dag met een bewogen aanloop.

Eerst leek Tiny Boom niet aanwezig te kunnen zijn a.g.v. een val van zijn fiets. Tiny herstelde echter snel zodat

we alle jubilarissen in ons midden leken te hebben. Tot de maandag voor de statiedag Piet Kolmans zijn heup brak.

 

Piet kon er dus niet bij zijn zodat een afvaardiging van het bestuur een bezoek heeft gebracht bij Piet en Cor en zijn familie.

In het Tweestedenziekenhuis werden de hoofdman en deken rentmeester hartelijk ontvangen. Piet heeft een heerlijke fruitschaal gekregen en

voor Cor hadden we een bos bloemen die bij zo'n jubileum hoort. Uiteraard zijn Piet en Cor ook gefeliciteerd met het 50 jarige lidmaatschap.

De hoofdman heeft toegezegd dat we de huldiging spoedig zullen doen als Piet hersteld is. 

 

Tijdens het ziekenbezoek werd er in de Spil fel gestreden om het mariabeeldje. In een gezellige sfeer wist Jack Moonen de eerste prijs te halen. Johan Klerx wist de tweede prijs in de wacht te slepen. Aan het einde van het schieten werden alle schutters bedankt met een schitterende kalender van de OLV Schuts.

Rene de Jong heeft hier veel tijd en energie in gestopt en het is dan ook een schitterende kalender geworden.

 

Iets na eenen vertrokken we vanaf 'in den Gekroonden Hoed' in een stoet met prachtige auto's naar de parochiekerk. Jan Klerks reed in zijn eigen auto, die Jack zijn goedkeuring had gekregen. De andere jubilarissen zaten in een kleurig geheel C4 Picasso's. Alle auto's straalden in de zon en waren voorzien van de welbekende prachtige bloemstukken.

 

De eucharistieviering werd voorgegaan door Vicaris van den Hout omdat onze gildeheer was verhinderd. Na afloop van de eucharistieviering heeft onze vaandrig Gerard van Sluisveld de eed van trouw afgenomen, officieel voor de laatste keer als vaandrig. In een plechtige ceremonie heeft hij het vaandrig overgedragen aan de Hoofdman en zijn schuine blauwe sjerp ingeleverd voor de blauw/witte sjerp. Daarna heeft Lucien Klerks het vaandel mogen ontvangen van de Hoofdman en is hij officieel tot vaandrig benoemd. De bijbehorden schuine blauwe sjerp werd hem door de kapitein omgedaan. 

 

Aangekomen in de Spil moest er eerst iets gebeuren voordat we aan de koffie en gebak konden. De uitbreiding moest officieel geopend worden.

Na een korte, pakkende toespraak heeft onze beschermheer Dhr. Stieger vol trots het lint doorgeknipt. 

 

Daarna was er tijd voor koffie en gebak maar niet voor Gerard van Sluisveld en Mirjam. De hoofdman vroeg hen naar voren te komen alwaar Gerard werd benoemd tot beschermer der folklore. De hoofdman roemde zijn inzet en gevoel voor ceremonie waarmee Gerard het vaandrig schap vorm heeft gegeven. Mirjam ontving een schitterende bos bloemen voor alle dagen dat hij Gerard af heeft moeten staan aan de schuts.

 

Belangrijkste onderdeel van de statiedag is natuurlijk de huldiging van de jubilarissen. 

Jan en Elly Klerks werden als eerste naar voren gehaald. Jan ontving het grote gouden speld voor zijn 50 jarig lidmaatschap en voor Elly was er de welbekende schitterende bos bloemen. 

 

Voordat de Hoofdman door kon met de overige jubilarissen waren er een groep kleurige gildebroeders binnen gekomen in de Spil. Kring hoofdman Jurgen Swinkels was met vier mede bestuursleden langs gekomen met een schitterende verrassing:

Tiny Boom, Harry van Esch en Mari Klerks ontvingen de onderscheiding van Kring Maasland in vuurslag voor hun jarenlange trouwe broederschap. 

 

De 40 jarige jubilarissen hebben daarna van de hoofdman het kleine gouden speldje ontvangen en ook voor hun echtgenotes was er een schitterende bos bloemen.

Tijdens de receptie was er gelegenheid voor alle aanwezigen om de jubilarissen en hun echtgenotes te feliciteren. 

Namens de gildevrienden heeft Adri de Bonth nog kort het woord gevoerd en een enveloppe overhandigd aan de hoofdman. 

 

Om 18:30 stond het buffet klaar, verzorgd door Martien Klerks van de Remise, en hebben de jubilarissen het buffet geopend. De receptie liep op deze manier natuurlijk over in de feestavond waar vele gildebroeders bleven hangen.

 

Kortom s tatiedag 2016 was een geweldig succes. 

 

Iedereen die heeft meegewerkt aan deze geweldige dag, van harte bedankt.

 

Voor een de volledige foto impressie kunt u hier terecht. 

Voor een video impressie kunt U op onderstaande links klikken:

 

 

 

Statiedag2016 002

Statiedag2016 003