Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Jaarvergadering 2016

Op zaterdag 19 maart vond de jaarvergadering plaats.

Een belangrijke vergadering omdat voor twee agendapunten 2/3 van de gildebroeders en gildezusters aanwezig moesten zijn.

Het was erg fijn om te zien dat we met zulke grote getalen aanwezig waren.En daarnaast hadden een aantal gildebroeders hun stem al van te voren gegeven toen zij zich afmeldden.

 

Nadat het nieuwe reglement was goedgekeurd deed Dinie de Bonth een korte toespraak. Ze was erg blij dat ze na zo'n lange tijd eindelijk lid mag worden van de schuts. Als dochter van Frans van de Wiel was dit al heel lang haar wens. Samen met Elles van Sluisveld zijn ze de eerste gildezusters van ons gilde en zullen er alles aan doen zodat het gilde trots op hen zal zijn.

 

En toen viel de stroom uit. . . . Na 5 minuten wachten werd duidelijk dat het lang kon gaan duren en is besloten om kaarsen te halen In een romantische setting, de invloed van gildezusters was direct zichtbaar, hebben we de vergadering voort gezet.

 

Aangekomen bij agendapunt 12, verkiezing nieuwe hoofdman, deed Leon het woord. In een mooie toespraak blikte hij terug op een hele fijne periode als hoofdman.

 

Er werd met stembriefjes gestemd en na een poosje bleek dat  Paul van de Wiel unaniem, met 52 stemmen, gekozen is als Hoofdman. Paul doet een korte toespraak en vraagt alle gildebroeders, gildezusters, gildevrienden, beschermheer en gildeheer om op te schrijven wat de schuts voor hen betekent. Zo hoopt de nieuwe hoofdman de juiste keuzes voor het gilde te maken. Leon overhandigt Paul de hoofdmanstok en de ere tekenen.

 

Leon Klerks wordt benoemd tot beschermer der folklore en krijgt een digitaal schilderij van zichzelf aangeboden. Bedoeling is dat dit schilderij in de Spil opgehangen wordt. Leon heeft ook een cadeau bij zich. Hij heeft een schitterende collage gemaakt van de Apriller Schuts Feste.

 

Met de nieuwe hoofdman was er een vacature voor deken vacant gekomen. Door de vergadering werd Alexander Smits tot nieuwe deken gekozen.

 

Een prachtige avond, vergaderen in het donker, om nooit te vergeten.

 

IMG 2613

 

IMG 2614

 

IMG 2615

 

IMG 2616